รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลสวัสดิ์พนาไพรกมโลวัดถ้ำสิริธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรกฤษฎาคามตะสีลา-วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระนิรันดร์ทับมณีธมฺมรโตวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระบุญทองเมืองปญฺญาปทีโปวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระลักษณ์อารยะสกุลวชิรวํโสวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระสมคิดฮะบุญมีเตชวโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระสมปองบุญมายุตโตวัดป่ากุลสุวรรณ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสหรัฐไชยบุตรชินวโรวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระสุนทรอั้งลี่กตปุญฺโญวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10สามเณรอนวัชบุญช่วย-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระเชิดศักดิ์ทุมศรีลาทีฆายุโกวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระเตอะโพ่เรียวเมืองมนต์อุปกาโรวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13สามเณรใจ--วัดสุทธิกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14สามเณรไพรัตน์--วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี