รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรไพรัตน์--วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรใจ--วัดสุทธิกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3สามเณรกฤษฎาคามตะสีลา-วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระบุญทองเมืองปญฺญาปทีโปวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระนิรันดร์ทับมณีธมฺมรโตวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระเชิดศักดิ์ทุมศรีลาทีฆายุโกวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7สามเณรอนวัชบุญช่วย-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสมปองบุญมายุตโตวัดป่ากุลสุวรรณ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระกมลสวัสดิ์พนาไพรกมโลวัดถ้ำสิริธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระสุนทรอั้งลี่กตปุญฺโญวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระลักษณ์อารยะสกุลวชิรวํโสวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระสมคิดฮะบุญมีเตชวโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระเตอะโพ่เรียวเมืองมนต์อุปกาโรวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระสหรัฐไชยบุตรชินวโรวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี