รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมปองบุญมายุตโตวัดป่ากุลสุวรรณ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระสมคิดฮะบุญมีเตชวโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระบุญทองเมืองปญฺญาปทีโปวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระเชิดศักดิ์ทุมศรีลาทีฆายุโกวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระลักษณ์อารยะสกุลวชิรวํโสวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระสหรัฐไชยบุตรชินวโรวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระนิรันดร์ทับมณีธมฺมรโตวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสุนทรอั้งลี่กตปุญฺโญวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระเตอะโพ่เรียวเมืองมนต์อุปกาโรวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระกมลสวัสดิ์พนาไพรกมโลวัดถ้ำสิริธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11สามเณรกฤษฎาคามตะสีลา-วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12สามเณรไพรัตน์--วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13สามเณรใจ--วัดสุทธิกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14สามเณรอนวัชบุญช่วย-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี