รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศรายุทธสรรเจริญ-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรจิรภัทรจีนดอน-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3สามเณรคณิสรเมธทองขุนนา-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรธีรภัทรคุณมา-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระนครินทร์สุวรรณเนตรชิตมาโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระครูสถิตธรรมนันท์เสาเปรียฐานุตฺตโรวัดป่าธรรมบูชาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระภาณุพงษ์ยศตุ้ยฐิตโสภโณวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระมานพเกตุทองธนิสฺสโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระกิตติศักดิ์มณีวัชราภรณ์นิธิปญฺโญวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระศักดิ์สุชินพัฒน์แย้มโกสุมสุชินปญฺโญวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระอนุสรณ์โพธิ์หิรัญอุสโรวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี