รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๐๐๐๑ - วัดอมรินทราราม
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรพงษ์บัวทองอภิชาโนวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
2พระเดชฤทธิ์เวชโชเตชวโรวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
3พระวันชัยประจงทัศน์โชติโกวัดสัตตนารถปริวัตรคณะจังหวัดราชบุรี
4พระสำเภาสวัสดีฐิตโสภโณวัดสุรชายารามคณะจังหวัดราชบุรี
5พระครูสมุห์ณัฏฐ์ปพัชรวงษ์ครุฑอธิปญฺโญวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
6พระกฤษณะสุขภิรมย์อภโยวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
7พระราชัญเกตุมณีถาวรจิตฺโตวัดเกาะลอยอุดมเอกธารามคณะจังหวัดราชบุรี
8พระสมภพไวยเพ็ชร์อภิวณฺโณวัดเขาพุนกคณะจังหวัดราชบุรี
9พระวัชรชัยศรีใหม่ปวฑฺฒโนวัดอ่างหินคณะจังหวัดราชบุรี
10พระพงษ์สิริหอยสังข์เจริญพิมฺพสิริวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
11พระอนุชาเปลาเลอิทฺธิโกวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
12พระชัชภณคุณาฉัตราธรถิรจิตฺโตวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
13พระมานิตย์กำลังเกื้อฐิตปญฺโญวัดบ้านบ่อคณะจังหวัดราชบุรี
14สามเณรธนเดชยินดีรูปวัดหนองปากชัฎคณะจังหวัดราชบุรี
15พระสุธรรมพรมศรีสุปภาโสวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
16พระพีรพัฒน์เก็งแปะชิตมาโรวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
17พระสมพลศรีดาวเดือนกมฺมพโลวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
18พระอนุวัฒน์วันชะเอมชุติปญฺโญวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
19พระเอกวินบุญวรรณยโสวฺโณวัดคีรีวงกตคณะจังหวัดราชบุรี
20พระราชศักดิ์อิ้วสวัสดิ์ฐิตวโรวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี