รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๐๐๐๑ - วัดอมรินทราราม
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลนกยอดกิจฺจธโรวัดเกตุน้อยอัมพวันคณะจังหวัดราชบุรี
2พระกฤษณะสุขภิรมย์อภโยวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
3พระกฤษณะสุขเปรมสุชาโตวัดบ้านดงคาคณะจังหวัดราชบุรี
4พระครูสมุห์ณัฏฐ์ปพัชรวงษ์ครุฑอธิปญฺโญวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
5พระณัฐกิตติ์จันทราสุภกิจฺโจวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
6พระดลธกรอินทร์คูณฉนฺทธมฺโมวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์คณะจังหวัดราชบุรี
7พระธนิตนาคกรดนาควโรวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดราชบุรี
8สามเณรธนเดชยินดีรูปวัดหนองปากชัฎคณะจังหวัดราชบุรี
9พระธราดลแจ่มแจ้งจตฺตมโลวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์คณะจังหวัดราชบุรี
10พระนครินทร์พระวิสัตย์วิริยธโรวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
11พระปฎิพลบัวทองฐิตสีโลวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
12พระพีรพัฒน์เก็งแปะชิตมาโรวัดบ้านดงคาคณะจังหวัดราชบุรี
13พระภานุกรเนาสีธมฺมุตฺตโรวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์คณะจังหวัดราชบุรี
14พระภูษิตแซ่ลิ้มภูริสีโลวัดบ้านบ่อคณะจังหวัดราชบุรี
15พระราชศักดิ์อิ้วสวัสดิ์ฐิตวโรวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
16พระราชัญเกตุมณีถาวรจิตฺโตวัดเกาะลอยอุดมเอกธารามคณะจังหวัดราชบุรี
17พระวรพงษ์บัวทองอภิชาโนวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
18พระวัชรชัยศรีใหม่ปวฑฺฒโนวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดราชบุรี
19พระวันชัยประจงทัศน์โชติโกวัดสัตตนารถปริวัตรคณะจังหวัดราชบุรี
20พระวิชัยงามยิ่งอายุโทวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
21พระวิเชียรหงษ์ทองกิตฺติโกวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดราชบุรี
22พระศรัณยพัชร์สมัยสมภพกตกิจฺโจวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
23พระศักดิ์ชัยกุมารทองกตทีโปวัดประชุมพลแสนคณะจังหวัดราชบุรี
24พระสมเดชรุ่งเพชรพนาสมเตโชวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
25พระสวิตแสนแก้วสวิตฺโตวัดสุรชายารามคณะจังหวัดราชบุรี
26พระสันติชัยตอพฤกษาถิรธมฺโมวัดเกตุน้อยอัมพวันคณะจังหวัดราชบุรี
27พระสาครจรรยาสทฺธาธิโกวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
28พระสำเภาสวัสดีฐิตโสภโณวัดสุรชายารามคณะจังหวัดราชบุรี
29พระสุธรรมพรมศรีสุปภาโสวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
30พระสุรชัยเสถียรวงศาฐิตคุโณวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี