รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๐๐๐๑ - วัดอมรินทราราม
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณะสุขภิรมย์อภโยวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
2พระชัชภณคุณาฉัตราธรถิรจิตฺโตวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
3พระครูสมุห์ณัฏฐ์ปพัชรวงษ์ครุฑอธิปญฺโญวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
4สามเณรธนเดชยินดีรูปวัดหนองปากชัฎคณะจังหวัดราชบุรี
5พระพงษ์สิริหอยสังข์เจริญพิมฺพสิริวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
6พระพีรพัฒน์เก็งแปะชิตมาโรวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
7พระภานุพงศ์สอนเพียรสุทฺธปญฺโญวัดศรีสุริยวงศาราม (ศรีสุริยวงศ์)คณะจังหวัดราชบุรี
8พระมานิตย์กำลังเกื้อฐิตปญฺโญวัดบ้านบ่อคณะจังหวัดราชบุรี
9พระราชศักดิ์อิ้วสวัสดิ์ฐิตวโรวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
10พระราชัญเกตุมณีถาวรจิตฺโตวัดเกาะลอยอุดมเอกธารามคณะจังหวัดราชบุรี
11พระวรพงษ์บัวทองอภิชาโนวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
12พระวัชรชัยศรีใหม่ปวฑฺฒโนวัดอ่างหินคณะจังหวัดราชบุรี
13พระวันชัยประจงทัศน์โชติปญฺโญวัดสัตตนารถปริวัตรคณะจังหวัดราชบุรี
14พระสมพลศรีดาวเดือนกมฺมพโลวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
15พระสมภพไวยเพ็ชร์อภิวณฺโณวัดเขาพุนกคณะจังหวัดราชบุรี
16พระสำเภาสวัสดีฐิตโสภโณวัดสุรชายารามคณะจังหวัดราชบุรี
17พระสุธรรมพรมศรีสุปภาโสวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
18พระอนุชาเปลาเลอิทฺธิโกวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
19พระอนุวัฒน์วันชะเอมชุติปญฺโญวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
20พระเดชฤทธิ์เวชโชเตชวโรวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
21พระเอกวินบุญวรรณยโสวฺโณวัดคีรีวงกตคณะจังหวัดราชบุรี