รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๒๐๐๑ - วัดประดู่
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระครูสังฆรักษ์ยงทองรักสิริปญฺโญวัดเกตการามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
2พระชาคริตชลธารอาชิโตวัดธรรมนิมิตคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
3พระสุธีบุญประเสริฐสุธีโรวัดธรรมนิมิตคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
4พระบุญมาบุญเถื่อนกิตฺติโกวัดธรรมนิมิตคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
5พระทวิชสุดสมวัฒน์ปญญฺาธโรวัดอมรเทพคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
6พระเจษฎาวงศ์ประสิทธิ์ถาวโรวัดนางวังคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
7สามเณรวีรพัฒน์คันตลีวัดเกตการามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม