รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๓๐๐๑ - วัดคลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรทรงธรรมมั่นกลัดวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2สามเณรวสุรัตน์พรรษวุฒิวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3สามเณรอภิวัฒน์ปรอดโปร่งวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4สามเณรวรุตม์ท่วมทรัพย์วัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระนิเวศน์กาญจนดุลย์กิตฺติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระพงษ์พันธ์ชัยรัตน์ธนโชติโกวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระบริบูรณ์ธัชแก้วกรพินธุ์สติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระครูใบฎีกาสมพรพลับใหญ่สทฺธาธิโกวัดศรีรัชดารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระกนกเข็มเพ็ชร์สิริกนโกวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระบุญเทิดงิ้วงามสิริปุญฺโญวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระครูสังฆรักษ์หาญพลรักษ์สุวีโรวัดเจริญพงศ์วนารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระชาตรีเอี่ยมสุวรรณ์อภิชาโยวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์