รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๓๐๐๑ - วัดคลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชาตรีเอี่ยมสุวรรณ์อภิชาโยวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระกนกเข็มเพ็ชร์สิริกนโกวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระบุญเทิดงิ้วงามสิริปุญฺโญวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4สามเณรทรงธรรมมั่นกลัดวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5สามเณรวสุรัตน์พรรษวุฒิวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6สามเณรอภิวัฒน์ปรอดโปร่งวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7สามเณรวรุตม์ท่วมทรัพย์วัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระครูสังฆรักษ์หาญพลรักษ์สุวีโรวัดเจริญพงศ์วนารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระครูใบฎีกาสมพรพลับใหญ่สทฺธาธิโกวัดศรีรัชดารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระนิเวศน์กาญจนดุลย์กิตฺติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระบริบูรณ์ธัชแก้วกรพินธุ์สติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระพงษ์พันธ์ชัยรัตน์ธนโชติโกวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์