รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
2พระธนกฤตครุฑสินธุ์กิตฺติโสภโณวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
3พระศรศักดิ์นิลน้อยคุณสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
4พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
6พระพลชัยมูลสารชยยธมโมวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
7พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
8พระมนัญชัยฉันทวิจัยกุลฌานกโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9พระวัฑฒนตันประสงค์รัตน์ฐานทตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
10พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุขโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
11พระบุญสืบสุขสมชีพติสฺสวงฺโสวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
12พระบัญญัติศิลปเสวตร์ถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
13พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
14พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
15พระบุญมาเพียรหาผลอนุตฺตโรวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
16พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร