รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
2พระธนกฤตครุฑสินธุ์กิตฺติโสภโณวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
3พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
4พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
5พระบัญญัติศิลปเสวตร์ถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
6พระบุญมาเพียรหาผลอนุตฺตโรวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
7พระบุญสืบสุขสมชีพติสฺสวงฺโสวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
8พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
9พระพลชัยมูลสารชยยธมโมวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
10พระมนัญชัยฉันทวิจัยกุลฌานกโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
12พระวัฑฒนตันประสงค์รัตน์ฐานทตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
13พระศรศักดิ์นิลน้อยคุณสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
14พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุขโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
15พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
16พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร