รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
2พระศรศักดิ์นิลน้อยคุณสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
3พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
4พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
6พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
7พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุขโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
8พระพลชัยมูลสารชยยธมโมวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
9พระวัฑฒนตันประสงค์รัตน์ฐานทตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
10พระธนกฤตครุฑสินธุ์กิตฺติโสภโณวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
11พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
12พระมนัญชัยฉันทวิจัยกุลฌานกโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13พระบัญญัติศิลปเสวตร์ถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
14พระบุญมาเพียรหาผลอนุตฺตโรวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
15พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
16พระบุญสืบสุขสมชีพติสฺสวงฺโสวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร