รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญโญวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
2พระอรรถวาทคงสุวรรณจารุธมฺโมวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
3พระจำนงจันทร์พรมเขมจิตฺโตวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
4พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระสฤษฎ์ธรรมศิริเขมวโรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
6พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
7พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
8พระบัญญัติศิลปเสวตถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
9พระประสิทธิ์หวานหูอคฺคปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดชุมพร
10พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
11พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
12พระอรรถพลเชิดชูจิรฏฺฐิโกวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
13พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทฺโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
14พระจิรศักดิ์ไผ่รัดถังจิรวัฒโนวัดศรีสุธรรมคณะจังหวัดชุมพร