รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรศักดิ์ไผ่รัดถังจิรวัฒโนวัดศรีสุธรรมคณะจังหวัดชุมพร
2พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
3พระจำนงจันทร์พรมเขมจิตฺโตวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
4พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทฺโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระอรรถพลเชิดชูจิรฏฺฐิโกวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
6พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
7พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
8พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
9พระสฤษฎ์ธรรมศิริเขมวโรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
10พระประสิทธิ์หวานหูอคฺคปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดชุมพร
11พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
12พระอรรถวาทคงสุวรรณจารุธมฺโมวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
13พระบัญญัติศิลปเสวตถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
14พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญโญวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร