รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๖๐๐๑ - วัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุทธิพงศ์สุวรรณทิพย์สิริวณฺโณวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2พระวุฒิวัฒน์วรรณศิริอตฺถกาโมวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3พระวีระศักดิ์มังกรรัตน์วิริยธโรวัดสารวนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4พระไพโรจน์บุญชุมภทฺทจาโรวัดสารวนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5พระภรชัยฤกษ์อุไรฐานวโรวัดกาญจนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6พระวิชัยสุเพ็ญฉนฺทโกวัดประตูใหญ่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7พระบุญธรรมพุ่มแย้มปุญฺญกาโมวัดประตูใหญ่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8พระวีรยุทธเริกตุลาธมฺมเตโชวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9พระอนันต์เพชรทองปโมทิโตวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10พระเสมียนคนบุญฐิตวํโสวัดอัมพารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11พระสุนทรอุตมาเออคฺคจิตฺโตวัดป่าท่าไทคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12พระวิชัยไตรยราชธมฺมวิชโยวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13สามเณรธีรวุฒิทองย้อยวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14สามเณรจักรพงศ์นกเพชรทองวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี