รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๖๐๐๑ - วัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรพัฒน์พัดลมอาภากโรวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2พระธนากรชูแดงสทฺธาธิโกวัดกาญจนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3พระนัฐวุฒิหนูทองสุขิโตวัดป่าท่าไทคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4พระพิทักษ์พุทธวจนะพนฺธมุตฺโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5สามเณรภานุวัฒน์วงษ์ปานวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6สามเณรรัชชานนท์แต่งประวัติวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7พระวัชรินทร์ชัยนครธมฺมจาโรวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8พระวิธิชัยโคไธสงธมฺมทินฺโนวัดป่าเคียนพิงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9พระวิษณุศรีสุวรรณสจฺจญาโณวัดโมกขธรรมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10พระสันติสุขอุบลสนฺติสุโขวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11สามเณรสิทธิพงษ์สดใสวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12พระสุชาติจุลอักษรสุชาโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13พระอรรณพช่วยนครอภิปุณฺโณวัดบางกล้วยคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14พระอำนาจดัดสรกนฺตสทฺโธวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี