รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๖๐๐๑ - วัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุชาติจุลอักษรสุชาโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2พระสันติสุขอุบลสนฺติสุโขวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3พระวิษณุศรีสุวรรณสจฺจญาโณวัดโมกขธรรมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4พระจิรพัฒน์พัดลมอาภากโรวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5พระนัฐวุฒิหนูทองสุขิโตวัดป่าท่าไทคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6พระธนากรชูแดงสทฺธาธิโกวัดกาญจนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7พระวัชรินทร์ชัยนครธมฺมจาโรวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8พระวิธิชัยโคไธสงธมฺมทินฺโนวัดป่าเคียนพิงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9พระอรรณพช่วยนครอภิปุณฺโณวัดบางกล้วยคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10พระพิทักษ์พุทธวจนะพนฺธมุตฺโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11พระอำนาจดัดสรกนฺตสทฺโธวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12สามเณรภานุวัฒน์วงษ์ปานวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13สามเณรรัชชานนท์แต่งประวัติวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14สามเณรสิทธิพงษ์สดใสวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี