รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๖๐๐๑ - วัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัชรินทร์ชัยนครธมฺมจาโรวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2พระสุชาติจุลอักษรสุชาโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3พระสันติสุขอุบลสนฺติสุโขวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4พระพิทักษ์พุทธวจนะพนฺธมุตฺโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5พระอำนาจดัดสรกนฺตสทฺโธวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6พระจิรพัฒน์พัดลมอาภากโรวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7สามเณรภานุวัฒน์วงษ์ปานวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8สามเณรรัชชานนท์แต่งประวัติวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9สามเณรสิทธิพงษ์สดใสวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10พระวิษณุศรีสุวรรณสจฺจญาโณวัดโมกขธรรมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11พระอรรณพช่วยนครอภิปุณฺโณวัดบางกล้วยคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12พระธนากรชูแดงสทฺธาธิโกวัดกาญจนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13พระนัฐวุฒิหนูทองสุขิโตวัดป่าท่าไทคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14พระวิธิชัยโคไธสงธมฺมทินฺโนวัดป่าเคียนพิงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี