สืบค้นสนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

Showing 1-100 of 6,929 items.
#นิกายประเภทสนามสำนักเรียนรหัสสนามชื่อสนามตำบลอำเภอจังหวัดตรีโทเอกรวม
 
 
    
1ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดบวรนิเวศวิหาร1101001วัดบวรนิเวศวิหารพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร18600186
2ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดบวรนิเวศวิหาร1101003วัดเขมาภิรตารามสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี260026
3ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม1102005วัดอาษาสงครามตลาดพระประแดงสมุทรปราการ23700237
4มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตบางบอน1104033วัดบางบอนบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร280028
5มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตบางคอแหลม1105016วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร500050
6ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดพระศรีมหาธาตุ1113002วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร18300183
7ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดอาวุธวิกสิตาราม1115004วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร910091
8มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดมหาธาตุ1116006วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร280028
9มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดพระเชตุพน1121007วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร310031
10มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดสามพระยา1123008วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร390039
11มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดพระพิเรนทร์1124012วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร11000110
12มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดไตรมิตรวิทยาราม1126013วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร410041
13มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดเบญจมบพิตร1131009วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร580058
14มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดสร้อยทอง1132010วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร390039
15มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดพรหมวงศาราม1133011วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร470047
16มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดยานนาวา1136014วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร960096
17มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดราชสิงขร1137015วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร200020
18มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตพระโขนง-บางนา1139034วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร520052
19มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตสวนหลวง1142035วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร940094
20มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดเทพลีลา1144036วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร850085
21มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม1145037วัดนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11700117
22มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่1147040วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร830083
23มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตมีนบุรี1149027วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร610061
24มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตคลองสามวา1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร920092
25มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตลาดกระบัง1151029วัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11200112
26มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตหนองจอก1152030วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร920092
27มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดประยุรวงศาวาส1157017วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร880088
28มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดอนงคาราม1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร690069
29มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตราษฎร์บูรณะ1164031วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร510051
30มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตบางขุนเทียน1165032วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร930093
31มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดราชโอรสาราม1166024วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร10200102
32มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดราชสิทธาราม1168019วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร580058
33มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดระฆังโฆสิตาราม1175020วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร12900129
34มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดกาญจนสิงหาสน์1184021วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10200102
35มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดปากน้ำ1188025วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร11100111
36มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดบุณยประดิษฐ์1190026วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร11900119
37มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตทวีวัฒนา1193023วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร350035
38มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดเสมียนนารี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร900090
39มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตคลองเตย-วัฒนา1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร390039
40ธรรมยุตนักธรรมชั้นโท-เอกวัดบวรนิเวศวิหาร1201001วัดบวรนิเวศวิหารพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร0202126328
41ธรรมยุตนักธรรมชั้นโท-เอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม1202003วัดอาษาสงครามตลาดพระประแดงสมุทรปราการ011870188
42ธรรมยุตนักธรรมชั้นโท-เอกวัดสัมพันธวงศ์1207002วัดทองเนียมหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร0393574
43มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดสามพระยา1223004วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร06063123
44มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดไตรมิตรวิทยาราม1226006วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร0244157401
45มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดเบญจมบพิตร1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร08975164
46มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตสวนหลวง1242012วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร0192187379
47มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่1247013วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร07668144
48มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตมีนบุรี1249010วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร08559144
49มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตบางขุนเทียน1265011วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร010143144
50มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดราชสิทธาราม1268007วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร0240126366
51มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดระฆังโฆสิตาราม1275008วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร0214115329
52มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดปากน้ำ1288009วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร0172124296
53มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102001วัดเฉลิมพระเกียรติบางศรีเมืองเมืองนนทบุรีนนทบุรี18900189
54มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102002วัดบางอ้อยช้างบางกรวยบางกรวยนนทบุรี14000140
55มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102003วัดเตยบางตะไนย์ปากเกร็ดนนทบุรี19100191
56มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102004วัดบางรักใหญ่บางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี14900149
57มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102005วัดราษฎร์ประคองธรรมเสาธงหินบางใหญ่นนทบุรี980098
58มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102006วัดมะสงไทรน้อยไทรน้อยนนทบุรี850085
59มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103001วัดบางหลวงบางหลวงเมืองปทุมธานีปทุมธานี15200152
60มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103002วัดบ้านพร้าวนอกเชียงรากใหญ่สามโคกปทุมธานี860086
61มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103003วัดบัวแก้วเกษรระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี10300103
62มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี34000340
63มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103005วัดสุวรรณบำรุงราชวรารามบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี17100171
64มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103006วัดเขียนเขตบึงยี่โถธัญบุรีปทุมธานี710071
65มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103007วัดบึงบาประภาสะวัตบึงบาหนองเสือปทุมธานี700070
66มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104001วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ24400244
67มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104002วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ18800188
68มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104003วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ21800218
69มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104004วัดสุคันธาวาสบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ16400164
70มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104005วัดใหญ่ในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ960096
71มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104006วัดศิริเสาธงบางเสาธงบางเสาธงสมุทรปราการ12000120
72มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105001วัดพนัญเชิงกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา15500155
73มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105002วัดแจ้งพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา490049
74มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105003วัดศักดิ์ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา850085
75มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105004วัดปรีดารามแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา450045
76มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105005วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามบางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา10900109
77มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105006วัดโคกช้างอุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา660066
78มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105007วัดโคกม่วงโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา620062
79มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105008วัดสุคันธารามบ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา820082
80มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105009วัดหน้าโคกหน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา520052
81มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105010วัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา530053
82มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105011วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา490049
83มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105012วัดบ้านแพนสามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา830083
84มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105013วัดสีกุกน้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา460046
85มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105014วัดบางซ้ายนอกเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา340034
86มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105015วัดโบสถ์บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา200020
87มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105016วัดชุมพลนิกายารามบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา840084
88มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106001วัดเซิงหวายหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง790079
89มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106002วัดอ่างทองบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง610061
90มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106003วัดห้วยโรงห้วยคันแหลนวิเศษชัยชาญอ่างทอง810081
91มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106004วัดนางในธัมมิการามไผ่จำศีลวิเศษชัยชาญอ่างทอง660066
92มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106005วัดสระแก้วบางเสด็จป่าโมกอ่างทอง500050
93มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106006วัดไชโยไชโยไชโยอ่างทอง390039
94มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106007วัดสามโก้สามโก้สามโก้อ่างทอง510051
95มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107001วัดศรีบุรีรตนารามปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี21200212
96มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107002วัดเขาพระแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี20700207
97มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107003วัดบ้านลาดห้วยขมิ้นหนองแคสระบุรี21100211
98มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107004วัดมะขามเรียงไผ่ขวางบ้านหมอสระบุรี910091
99มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107005วัดพระพุทธบาทขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี970097
100มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดลพบุรี2108001วัดเสาธงทองท่าหินเมืองลพบุรีลพบุรี25300253
         8,6311,8321,24811,711