สืบค้นสนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

Showing 1-100 of 6,641 items.
#นิกายประเภทสนามสำนักเรียนรหัสสนามชื่อสนามตำบลอำเภอจังหวัด
 
 
1ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดบวรนิเวศวิหาร1101001วัดบวรนิเวศวิหารพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
2ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดบวรนิเวศวิหาร1101003วัดเขมาภิรตารามสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี
3ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม1102005วัดอาษาสงครามตลาดพระประแดงสมุทรปราการ
4มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตบางบอน1104033วัดบางบอนบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร
5มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตบางคอแหลม1105016วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
6ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดพระศรีมหาธาตุ1113002วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
7ธรรมยุตนักธรรมชั้นตรีวัดอาวุธวิกสิตาราม1115004วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดมหาธาตุ1116006วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
9มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดพระเชตุพน1121007วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
10มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดสามพระยา1123008วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
11มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดพระพิเรนทร์1124012วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
12มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดไตรมิตรวิทยาราม1126013วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
13มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดเบญจมบพิตร1131009วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
14มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดสร้อยทอง1132010วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
15มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดพรหมวงศาราม1133011วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
16มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดยานนาวา1136014วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
17มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดราชสิงขร1137015วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
18มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตพระโขนง-บางนา1139034วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร
19มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตสวนหลวง1142035วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
20มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดเทพลีลา1144036วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
21มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม1145037วัดนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
22มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่1147040วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
23มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตมีนบุรี1149027วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
24มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตคลองสามวา1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร
25มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตลาดกระบัง1151029วัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
26มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตหนองจอก1152030วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
27มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดประยุรวงศาวาส1157017วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
28มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดอนงคาราม1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
29มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตราษฎร์บูรณะ1164031วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
30มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตบางขุนเทียน1165032วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
31มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดราชโอรสาราม1166024วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร
32มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดราชสิทธาราม1168019วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
33มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดระฆังโฆสิตาราม1175020วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
34มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดกาญจนสิงหาสน์1184021วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
35มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดชัยพฤกษมาลา1186022วัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
36มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดปากน้ำ1188025วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
37มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดบุณยประดิษฐ์1190026วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร
38มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตทวีวัฒนา1193023วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
39มหานิกายนักธรรมชั้นตรีวัดเสมียนนารี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
40มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะเขตคลองเตย-วัฒนา1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร
41ธรรมยุตนักธรรมชั้นโท-เอกวัดบวรนิเวศวิหาร1201001วัดบวรนิเวศวิหารพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
42ธรรมยุตนักธรรมชั้นโท-เอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม1202003วัดอาษาสงครามตลาดพระประแดงสมุทรปราการ
43ธรรมยุตนักธรรมชั้นโท-เอกวัดสัมพันธวงศ์1207002วัดทองเนียมหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร
44มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดสามพระยา1223004วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
45มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดไตรมิตรวิทยาราม1226006วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
46มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดเบญจมบพิตร1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
47มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตสวนหลวง1242012วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
48มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่1247013วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
49มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตมีนบุรี1249010วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
50มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกคณะเขตบางขุนเทียน1265011วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
51มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดราชสิทธาราม1268007วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
52มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดระฆังโฆสิตาราม1275008วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
53มหานิกายนักธรรมชั้นโท-เอกวัดปากน้ำ1288009วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
54มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102001วัดเฉลิมพระเกียรติบางศรีเมืองเมืองนนทบุรีนนทบุรี
55มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102002วัดบางอ้อยช้างบางกรวยบางกรวยนนทบุรี
56มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102003วัดเตยบางตะไนย์ปากเกร็ดนนทบุรี
57มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102004วัดบางรักใหญ่บางรักใหญ่บางบัวทองนนทบุรี
58มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102005วัดราษฎร์ประคองธรรมเสาธงหินบางใหญ่นนทบุรี
59มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดนนทบุรี2102006วัดมะสงไทรน้อยไทรน้อยนนทบุรี
60มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103001วัดบางหลวงบางหลวงเมืองปทุมธานีปทุมธานี
61มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103002วัดบ้านพร้าวนอกเชียงรากใหญ่สามโคกปทุมธานี
62มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103003วัดบัวแก้วเกษรระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
63มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี
64มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103005วัดสุวรรณบำรุงราชวรารามบึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี
65มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103006วัดเขียนเขตบึงยี่โถธัญบุรีปทุมธานี
66มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดปทุมธานี2103007วัดบึงบาประภาสะวัตบึงบาหนองเสือปทุมธานี
67มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104001วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
68มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104002วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ
69มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104003วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ
70มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104004วัดสุคันธาวาสบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ
71มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104005วัดใหญ่ในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
72มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสมุทรปราการ2104006วัดศิริเสาธงบางเสาธงบางเสาธงสมุทรปราการ
73มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105001วัดพนัญเชิงกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
74มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105002วัดแจ้งพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา
75มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105003วัดศักดิ์ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
76มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105004วัดปรีดารามแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา
77มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105005วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามบางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
78มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105006วัดโคกช้างอุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา
79มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105007วัดโคกม่วงโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา
80มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105008วัดสุคันธารามบ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
81มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105009วัดหน้าโคกหน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา
82มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105010วัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
83มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105011วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
84มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105012วัดบ้านแพนสามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา
85มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105013วัดสีกุกน้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
86มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105014วัดบางซ้ายนอกเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
87มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105015วัดโบสถ์บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
88มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2105016วัดชุมพลนิกายารามบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
89มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106001วัดเซิงหวายหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง
90มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106002วัดอ่างทองบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง
91มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106003วัดห้วยโรงห้วยคันแหลนวิเศษชัยชาญอ่างทอง
92มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106004วัดนางในธัมมิการามไผ่จำศีลวิเศษชัยชาญอ่างทอง
93มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106005วัดสระแก้วบางเสด็จป่าโมกอ่างทอง
94มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106006วัดไชโยไชโยไชโยอ่างทอง
95มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดอ่างทอง2106007วัดสามโก้สามโก้สามโก้อ่างทอง
96มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107001วัดศรีบุรีรตนารามปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี
97มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107002วัดเขาพระแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี
98มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107003วัดบ้านลาดห้วยขมิ้นหนองแคสระบุรี
99มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107004วัดมะขามเรียงไผ่ขวางบ้านหมอสระบุรี
100มหานิกายนักธรรมชั้นตรีคณะจังหวัดสระบุรี2107005วัดพระพุทธบาทขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี