Showing 451-500 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4511110102982โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4521110102987โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4531110102991โรงเรียนภูมิสมิทธ์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4541110103014โรงเรียนอนุบาลสิริวิทย์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4551110200953โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4561110200954โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4571110200955โรงเรียนประถมนานาชาติบรอมส์โกรฟมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4581110202979โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4591210100001กศน.เขตมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4601210100091กศน.แขวงมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4611310101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4621310101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4631310106101วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4643110013101โรงเรียนคลองสองต้นนุ่นมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4653110013106โรงเรียนมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4663110013108โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4673110013109โรงเรียนวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4689911101001เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4699931101001โรงเรียนสุเหร่าบางชันมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4701110100147โรงเรียนนาดาวิทยาทานแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4711110100955โรงเรียนคุ้มเกล้า สุวินทวงศ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4721110100958โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรีแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4731110203407โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4741110203441นานาชาติบรอมส์โกรฟแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4751210100002กศน.แขวงแสนแสบแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4761310106102วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4773110013102โรงเรียนคลองสามแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4783110013103โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4793110013105โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4803110013110โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4813110013111โรงเรียนศาลาคู้แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4823110023104โรงเรียนบ้านเกาะแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4833110023107โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4843110023113โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4851010720069โรงเรียนพรตพิทยพยัตลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4861110100155โรงเรียนพร้อมลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4871110100162โรงเรียนศึกษาพัฒนาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4881110100164โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4891110100166โรงเรียนประเวศพิทยาคารลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4901110100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4911210110001กศน.แขวงลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4921310100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4933110013202โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4943110023201โรงเรียนวัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4953110023203โรงเรียนวัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4963110023216โรงเรียนวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4976510105438วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4986510110701วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4991010720071โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
5001110100157โรงเรียนอนุบาลวังทองคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร