Showing 451-500 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4511280130005กศน.ตำบลควนพังควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
4521293010011กศน.ตำบลควนมะพร้าวควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
4531290090004กศน.ตำบลควนรูควนรูรัตภูมิสงขลา
4541290110002กศน.ตำบลควนลังควนลังหาดใหญ่สงขลา
4551284120006กศน.ตำบลควนศรีควนศรีบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
4561291020002กศน.ตำบลควนสตอควนสตอควนโดนสตูล
4571284120007กศน.ตำบลควนสุบรรณควนสุบรรณบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
4581280190003กศน.ตำบลควนหนองคว้าควนหนองคว้าจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
4591280070009กศน.ตำบลควนหนองหงษ์ควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีธรรมราช
4601280130004กศน.ตำบลควนเกยควนเกยร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
4611292090001กศน.ตำบลควนเมาควนเมารัษฎาตรัง
4621291020001กศน.ตำบลควนโดนควนโดนควนโดนสตูล
4631294020014กศน.ตำบลควนโนรีควนโนรีโคกโพธิ์ปัตตานี
4641291010011กศน.ตำบลควนโพธิ์ควนโพธิ์เมืองสตูลสตูล
4651290130002กศน.ตำบลควนโสควนโสควนเนียงสงขลา
4661256060002กศน.ตำบลควรควรปงพะเยา
4671274010011กศน.ตำบลคอกกระบือคอกกระบือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
4681294040007กศน.ตำบลคอกกระบือคอกกระบือปะนาเระปัตตานี
4691261060004กศน.ตำบลคอกควายคอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
4701243140002กศน.ตำบลคอกช้างคอกช้างสระใครหนองคาย
4711217030005กศน.ตำบลคอทรายคอทรายค่ายบางระจันสิงห์บุรี
4721234040003กศน.ตำบลค้อทองค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
4731233020003กศน.ตำบลคอนกามคอนกามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
4741240130001กศน.ตำบลคอนฉิมคอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
4751236030001กศน.ตำบลคอนสวรรค์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ
4761247080012กศน.ตำบลคอนสวรรค์คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
4771234110006กศน.ตำบลคอนสายคอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
4781241240004กศน.ตำบลคอนสายคอนสายกู่แก้วอุดรธานี
4791236130001กศน.ตำบลคอนสารคอนสารคอนสารชัยภูมิ
4801234220004กศน.ตำบลค้อน้อยค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
4811253070005กศน.ตำบลคอรุมคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์
4821294030002กศน.ตำบลคอลอตันหยงคอลอตันหยงหนองจิกปัตตานี
4831235070004กศน.ตำบลค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร
4841290110004กศน.ตำบลคอหงส์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
4851247060005กศน.ตำบลค้อเขียวค้อเขียววาริชภูมิสกลนคร
4861235010005กศน.ตำบลค้อเหนือค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
4871234100003กศน.ตำบลคอแลนคอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
4881232010012กศน.ตำบลคอโคคอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์
4891247120012กศน.ตำบลค้อใต้ค้อใต้สว่างแดนดินสกลนคร
4901241240003กศน.ตำบลค้อใหญ่ค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี
4911245060015กศน.ตำบลค้อใหญ่ค้อใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด
4921244040002กศน.ตำบลคันธารราษฎร์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม
4931284070004กศน.ตำบลคันธุลีคันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
4941265070006กศน.ตำบลคันโช้งคันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
4951234250001กศน.ตำบลคันไร่คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
4961230090005กศน.ตำบลค้างพลูค้างพลูโนนไทยนครราชสีมา
4971214140001กศน.ตำบลคานหามคานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
4981243010010กศน.ตำบลค่ายบกหวานค่ายบกหวานเมืองหนองคายหนองคาย
4991232090007กศน.ตำบลคาละแมะคาละแมะศีขรภูมิสุรินทร์
5001234150015กศน.ตำบลคำขวางคำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี