Showing 551-600 of 49,417 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
5511010720037โรงเรียนวัดด่านบางโพงพางยานนาวา
5521010720073โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมบางโพงพางยานนาวา
5531110100169โรงเรียนสารสาสน์เอกตราบางโพงพางยานนาวา
5541110100171โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทยบางโพงพางยานนาวา
5551110100172โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณบางโพงพางยานนาวา
5561110100173โรงเรียนสารสาสน์พิทยาบางโพงพางยานนาวา
5571110100176โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรมบางโพงพางยานนาวา
5581110100178โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวา
5591110100179โรงเรียนสารสาสน์พัฒนาบางโพงพางยานนาวา
5601110100935โรงเรียนตรีวิทยาบางโพงพางยานนาวา
5611110102971วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติบางโพงพางยานนาวา
5621210120000กศน.เขตยานนาวาบางโพงพางยานนาวา
5631210120004กศน.แขวงบางโพงพางบางโพงพางยานนาวา
5641310102971วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติบางโพงพางยานนาวา
5653110011001โรงเรียนวัดดอกไม้บางโพงพางยานนาวา
5663110011004โรงเรียนวัดปริวาศบางโพงพางยานนาวา
5673110011005โรงเรียนวัดคลองใหม่บางโพงพางยานนาวา
5681110100936โรงเรียนเผยอิงจักรวรรดิสัมพันธวงศ์
5691210130001กศน.แขวงจักรวรรดิจักรวรรดิสัมพันธวงศ์
5701410319502มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิจักรวรรดิสัมพันธวงศ์
5713110010401โรงเรียนวัดจักรวรรดิจักรวรรดิสัมพันธวงศ์
5721010720020โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
5731210130002กศน.แขวงสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
5743110010402โรงเรียนวัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
5753110010403โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
5767010131401โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัยสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
5779931101301โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
5781010720018โรงเรียนมหาวีรานุวัตรตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
5791010720074โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
5801110100182โรงเรียนกุหลาบวิทยาตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
5811210130000กศน.เขตสัมพันธวงศ์ตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
5821210130003กศน.แขวงตลาดน้อยตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
5831010720013โรงเรียนอนุบาลสามเสนสามเสนในพญาไท
5841010720075โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยสามเสนในพญาไท
5851110100183โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์สามเสนในพญาไท
5861110100186เรวดีสามเสนในพญาไท
5871110100188โรงเรียนอนุบาลบ้านแก้วสามเสนในพญาไท
5881110100189โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์สามเสนในพญาไท
5891110100192โรงเรียนอนุบาลรัศมีสามเสนในพญาไท
5901110100193โรงเรียนอนุบาลดรุณาสามเสนในพญาไท
5911110100194โรงเรียนสวนบัวสามเสนในพญาไท
5921110100195โรงเรียนรุจิเสรีวิทยาสามเสนในพญาไท
5931110100196โรงเรียนธำรงวิทย์สามเสนในพญาไท
5941110100198โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศสามเสนในพญาไท
5951110100199โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยาสามเสนในพญาไท
5961110100949โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสามเสนในพญาไท
5971110200958โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติสามเสนในพญาไท
5981210140001กศน.เขตพญาไทสามเสนในพญาไท
5991210140091กศน.แขวงสามเสนในสามเสนในพญาไท
6003110010801โรงเรียนวัดไผ่ตันสามเสนในพญาไท