Showing 651-700 of 49,417 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
6513110012210โรงเรียนกันตทารารามตลาดพลูธนบุรี
6523110012212โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรี
6533110012215โรงเรียนวัดบางสะแกนอกตลาดพลูธนบุรี
6541010720078โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรี
6551110100228โรงเรียนศิริรักษ์วิทยาดาวคะนองธนบุรี
6561210150006กศน.แขวงดาวคะนองดาวคะนองธนบุรี
6573110012204โรงเรียนวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรี
6581110100201โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรีสำเหร่ธนบุรี
6591110100213โรงเรียนฤดีศึกษาสำเหร่ธนบุรี
6601110100217โรงเรียนเกื้อวิทยาสำเหร่ธนบุรี
6611210150000กศน.เขตธนบุรีสำเหร่ธนบุรี
6621210150007กศน.แขวงสำเหร่สำเหร่ธนบุรี
6633110012214โรงเรียนวัดราชวรินทร์สำเหร่ธนบุรี
6641010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่
6651010720029โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่
6661010720080โรงเรียนทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่
6671110100239โรงเรียนกรุงธนวิทยาภวันวัดอรุณบางกอกใหญ่
6681110100243สุโรจน์วิทยาวัดอรุณบางกอกใหญ่
6691110100848วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่
6701110100849พณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่
6711210160000กศน.เขตบางกอกใหญ่วัดอรุณบางกอกใหญ่
6721210160001กศน.แขวงวัดอรุณวัดอรุณบางกอกใหญ่
6731310100848วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่
6743110013004โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณบางกอกใหญ่
6753110013006โรงเรียนวัดนาคกลางวัดอรุณบางกอกใหญ่
6769943101601ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณบางกอกใหญ่
6771010720025โรงเรียนวัดเจ้ามูลวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6781010720031โรงเรียนวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6791010720081โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6801010720082โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6811110100231โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยาวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6821110100234โรงเรียนเสสะเวชวิทยาวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6831110100235โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)วัดท่าพระบางกอกใหญ่
6841110100236โรงเรียนแสงมณีวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6851110100238โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาลวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6861110100240โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชนวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6871110100241โรงเรียนชาตศึกษาวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6881110100242โรงเรียนอนุบาลวรพิมวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6891110100845วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6901110100847วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6911110100850วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)วัดท่าพระบางกอกใหญ่
6921110100851วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6931110200959โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบลูมมิ่ง บัดส์วัดท่าพระบางกอกใหญ่
6941210160002กศน.แขวงวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6951310100845วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6961310100847วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6971310100850วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)วัดท่าพระบางกอกใหญ่
6981310100851วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่
6991310166201วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีวัดท่าพระบางกอกใหญ่
7001410222500วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวัดท่าพระบางกอกใหญ่