Showing 151-200 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1513110013301โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1523110013302โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1533110013308โรงเรียนสามแยกท่าไข่กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1543110013309โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1553110013310โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1563110013328โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1571110100043โรงเรียนวิทยปัญญาหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1581110100044โรงเรียนอนุบาลธนามาศหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1591110100045โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1601110100927โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1611110101186โรงเรียนอิสลามสวนสันติหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1621110106748อนุบาลบ้านสวนหมากหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1631110201014โรงเรียนศาสนวิทยาหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1641110201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1651210030002กศน.แขวงหนองจอกหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1661310201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1673110013303โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1683110013306โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดงหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1693110013307โรงเรียนสุเหร่าใหม่หนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1703110023305โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์หนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1711110103019โรงเรียนอนุบาลอุมาร์ศิริคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1721210030003กศน.แขวงคลองสิบคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1733110013304โรงเรียนลำบุหรี่พวงคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1743110013321โรงเรียนวัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1753110013323โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้าคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1763110013324โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1773110013325โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1781210030004กศน.แขวงคลองสิบสองคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1793110013317โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1803110013318โรงเรียนวัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1813110013319โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1829999100301ศูนย์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1831110100046โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยาโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1841110101022โรงเรียนอนันตาโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1851110101049โรงเรียนสวนสันติโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1861210030005กศน.แขวงโคกแฝดโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1873110013311โรงเรียนบ้านเจียรดับโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1883110013312โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1893110013313โรงเรียนสุเหร่านาตับโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1903110013314โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1913110013315โรงเรียนอิสลามลำไทรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1923110013316โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1931110200002โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1941210030006กศน.แขวงคู้ฝั่งเหนือคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1953110013322โรงเรียนลำเจดีย์คู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1963110013326โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1973110023320โรงเรียนวัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1981010720053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1991110100673โรงเรียนอนุบาลกังวาลสานฝันลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2001210030007กศน.แขวงลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร