Showing 201-250 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2011310036401วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2023110013331โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2033110013333โรงเรียนศิริวังวิทยาคารลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2043110013335โรงเรียนวัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2053110013337โรงเรียนลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2063110023332โรงเรียนสุเหร่าลำแขกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2073110023334โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2081010720054โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2091210030008กศน.แขวงลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2103110013327โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2113110013329โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2123110013330โรงเรียนคลองสองลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2133110023336โรงเรียนวัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2141010720055โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2151110100050โรงเรียนอนุบาลจิดาภามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2161110100056โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียลมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2171110100929โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2181210040000กศน.เขตบางรักมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2191210040001กศน.แขวงมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2201310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2213110010503โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2223110010505โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2231110100049โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2241110100051โรงเรียนอนุบาลชวนชื่นสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2251110100054โรงเรียนสัจจพิทยาสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2261110100055โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2271110100058โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2281110100059โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2291110100930โรงเรียนกว่างเจ้าสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2301110200001โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สาทรสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2311210040002กศน.แขวงสีลมสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2329971100401บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2331110101181โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพมหานคร
2341210040003กศน.แขวงสุริยวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพมหานคร
2351110100047โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2361110100048โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2371110100052โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2381110100053โรงเรียนอาทรศึกษาบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2391210040004กศน.แขวงบางรักบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2403110010502โรงเรียนวัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2413110010504โรงเรียนวัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2421010720056โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2431110100057อนุบาลเสริมมิตรสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2441110100928โรงเรียนยุหมินพัฒนาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2451210040005กศน.แขวงสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2463110010501โรงเรียนวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2471110100062โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยาอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
2481110100064โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
2491110100065โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
2501110100067โรงเรียนอนุบาลสุภมงคลอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร