Showing 201-250 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2011210030007กศน.แขวงลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2021310036401วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2033110013331โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2043110013333โรงเรียนศิริวังวิทยาคารลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2053110013335โรงเรียนวัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2063110013337โรงเรียนลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2073110023332โรงเรียนสุเหร่าลำแขกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2083110023334โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2091010720054โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2101210030008กศน.แขวงลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2113110013327โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2123110013329โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2133110013330โรงเรียนคลองสองลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2143110023336โรงเรียนวัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2151010720055โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2161110100050โรงเรียนอนุบาลจิดาภามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2171110100056โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียลมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2181110100929โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2191210040000กศน.เขตบางรักมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2201210040001กศน.แขวงมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2211310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2223110010503โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2233110010505โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2241110100049โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2251110100051โรงเรียนอนุบาลชวนชื่นสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2261110100054โรงเรียนสัจจพิทยาสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2271110100055โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2281110100058โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2291110100059โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2301110100930โรงเรียนกว่างเจ้าสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2311110200001โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สาทรสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2321210040002กศน.แขวงสีลมสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2339971100401บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2341110101181โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพมหานคร
2351210040003กศน.แขวงสุริยวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพมหานคร
2361110100047โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2371110100048โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2381110100052โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2391110100053โรงเรียนอาทรศึกษาบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2401210040004กศน.แขวงบางรักบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2413110010502โรงเรียนวัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2423110010504โรงเรียนวัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2431010720056โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2441110100057อนุบาลเสริมมิตรสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2451110100928โรงเรียนยุหมินพัฒนาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2461210040005กศน.แขวงสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2473110010501โรงเรียนวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2481110100062โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยาอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
2491110100064โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
2501110100065โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร