Showing 301-350 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3011310066201วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3021410101200สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3033110011901โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3043110011902โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3053110011909โรงเรียนบ้านบางกะปิคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3063110011910โรงเรียนวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3073110021911โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3081010720060โรงเรียนเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3091110100085โรงเรียนอนุบาลชุติมาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3101110100086โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3111110100087โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3121110100088โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3131110100090โรงเรียนอนุบาลเด็กสากลหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3141110100092โรงเรียนเด็กสากลหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3151110100093โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3161110100094โรงเรียนอนุบาลกรสุภาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3171110100096โรงเรียนอนุบาลหัวหมากหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3181110100099โรงเรียนอนุบาลทับแก้วหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3191110100101โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3201110100103โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3211110100834วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3221110100835วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3231110101041โรงเรียนอนุบาลสิริกาญจน์รัตหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3241110101043โรงเรียนอนุบาลต้นข้าวหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3251110101190วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3261110103003โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมลหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3271110200949โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3281110200950โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3291110204769นานาชาติ ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3301210060000กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3311210060008กศน.แขวงหัวหมากหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3321310100832วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3331310100834วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3341310100835วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3351310101190วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3361410061101โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3371410061102โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3381410100700มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3391410207400มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3401410400700มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3413110011903โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3423110011904โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3433110011905โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3443110011906โรงเรียนคลองกะจะหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3453110011907โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3463110011908โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3477010060103โรงเรียนวัดศรีบุญเรื่องหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3489931100601โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3491110100106โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3501110100107โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยารองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร