สืบค้นรายชื่อสถานศึกษา

การสืบค้น ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ใต้หัวคอลัมน์ และกด Enter หรือคลิกที่ส่วนอื่น

หมายเหตุ: สถิติสมัครสอบปรับปรุงทุก ๆ 15 นาที

แสดง 1 ถึง 50 จาก 40,932 ผลลัพธ์
#รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาตำบลอำเภอจังหวัดหน่วยงานตรีโทเอกรวม
 
 
    
11001020236โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานครไม่ทราบ----
21010720001โรงเรียนพญาไททุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
31010720002โรงเรียนโฆสิตสโมสรศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน239535297
41010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
51010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน798926194
61010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน128312161
71010720006โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน35814556559
81010720007โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1156110186
91010720008โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
101010720010โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6533242141191
111010720011โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
121010720012โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3791950574
131010720013โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
141010720014โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน28924224555
151010720015โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
161010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15111869338
171010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน245141260
181010720018โรงเรียนมหาวีรานุวัตรตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
191010720019โรงเรียนวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน573060
201010720020โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5522986
211010720021โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
221010720022โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
231010720023โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
241010720024โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
251010720025โรงเรียนวัดเจ้ามูลวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
261010720026โรงเรียนวัดช่างเหล็กคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน702010100
271010720027โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน153536212
281010720028โรงเรียนวัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
291010720029โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน82222106
301010720030โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
311010720031โรงเรียนวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
321010720032โรงเรียนทุ่งมหาเมฆทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
331010720033โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน125658198
341010720034โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)หนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน260321293
351010720035โรงเรียนประถมนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน177282207
361010720036โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
371010720037โรงเรียนวัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
381010720038โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
391010720039โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7677813791927
401010720040โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4435883411372
411010720041โรงเรียนวัดบวรนิเวศบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
421010720042โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4866062151307
431010720043โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน29314156490
441010720044โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน32828083691
451010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
461010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน40922486719
471010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
481010720048โรงเรียนโยธินบูรณะถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
491010720049โรงเรียนวัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----
501010720050โรงเรียนราชวินิต มัธยมสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน----