ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1ประถมป.๔
2ประถมป.๕
3ประถมป.๖
4ประถมป.๓
5อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
8อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
9มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
10มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
11มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
12อุดมป.เอก
13อุดมป.โท
14อุดมป.ตรี
15อุดมปวส.
16มัธยมปวช.
17มัธยมม.๖
18มัธยมม.๕
19มัธยมม.๔
20มัธยมม.๓
21มัธยมม.๒
22มัธยมม.๑