ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
2อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3มัธยมม.๖
4มัธยมม.๕
5มัธยมม.๔
6มัธยมม.๓
7มัธยมม.๒
8มัธยมม.๑
9อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
10อุดมปวส.
11มัธยมปวช.
12ประถมป.๖
13ประถมป.๕
14ประถมป.๔
15ประถมป.๓
16อุดมป.โท
17อุดมป.เอก
18อุดมป.ตรี
19อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
20มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
21มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
22มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม