รายชื่อสำนักเรียน

Total 257 items.

รายชื่อสำนักเรียน

#นิกายหนภาคจังหวัดสำนักเรียนสนาม-ส่ง-ขาด-คง
 
 
 
 
 
 
1ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬดูข้อมูล
2ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข้อมูล
3ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิดูข้อมูล
4ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภูดูข้อมูล
5ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ลำปางคณะจังหวัดลำปางดูข้อมูล
6ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรีดูข้อมูล
7ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานีดูข้อมูล
8ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโสมนัสวิหารดูข้อมูล
9ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘กระบี่คณะจังหวัดกระบี่ดูข้อมูล
10ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรีดูข้อมูล
11ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ดดูข้อมูล
12ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พะเยาคณะจังหวัดพะเยาดูข้อมูล
13ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูล
14ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรีดูข้อมูล
15ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมวนารามดูข้อมูล
16ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุงดูข้อมูล
17ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรีดูข้อมูล
18ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนมดูข้อมูล
19ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูล
20ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลกดูข้อมูล
21ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรีดูข้อมูล
22ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุดูข้อมูล
23ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหารดูข้อมูล
24ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานีดูข้อมูล
25ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรีดูข้อมูล
26ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหารดูข้อมูล
27ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลยดูข้อมูล
28ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัยดูข้อมูล
29ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้วดูข้อมูล
30ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุปผารามดูข้อมูล
31ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามดูข้อมูล
32ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ชุมพรคณะจังหวัดชุมพรดูข้อมูล
33ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์ดูข้อมูล
34ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่นดูข้อมูล
35ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗แพร่คณะจังหวัดแพร่ดูข้อมูล
36ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ระยองคณะจังหวัดระยองดูข้อมูล
37ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทองดูข้อมูล
38ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาสดูข้อมูล
39ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ระนองคณะจังหวัดระนองดูข้อมูล
40ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรีดูข้อมูล
41ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานีดูข้อมูล
42ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่ดูข้อมูล
43ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดูข้อมูล
44ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรีดูข้อมูล
45ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบรมนิวาสดูข้อมูล
46ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลาดูข้อมูล
47ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูข้อมูล
48ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญดูข้อมูล
49ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคายดูข้อมูล
50ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตรดูข้อมูล
51ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓นครนายกคณะจังหวัดนครนายกดูข้อมูล
52ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอาวุธวิกสิตารามดูข้อมูล
53ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามดูข้อมูล
54ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูล
55ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์ดูข้อมูล
56ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคามดูข้อมูล
57ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗น่านคณะจังหวัดน่านดูข้อมูล
58ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรีดูข้อมูล
59ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูข้อมูล
60ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสัมพันธวงศ์ดูข้อมูล
61ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลาดูข้อมูล
62ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาครดูข้อมูล
63ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธรดูข้อมูล
64ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูนดูข้อมูล
65ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ตากคณะจังหวัดตากดูข้อมูล
66ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานีดูข้อมูล
67ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธาตุทองดูข้อมูล
68ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาสดูข้อมูล
69ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชดูข้อมูล
70ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมาดูข้อมูล
71ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนครดูข้อมูล
72ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชรดูข้อมูล
73ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทราดูข้อมูล
74ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรีดูข้อมูล
75ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนรนาถสุนทริการามดูข้อมูล
76ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘พังงาคณะจังหวัดพังงาดูข้อมูล
77ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐมดูข้อมูล
78ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ดูข้อมูล
79ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เชียงรายคณะจังหวัดเชียงรายดูข้อมูล
80ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ตราดคณะจังหวัดตราดดูข้อมูล
81ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรีดูข้อมูล
82ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชาธิวาสวิหารดูข้อมูล
83ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูลดูข้อมูล
84ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงครามดูข้อมูล
85ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษดูข้อมูล
86ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูข้อมูล
87ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ดูข้อมูล
88ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาทดูข้อมูล
89ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคลดูข้อมูล
90มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุดูข้อมูล
91มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗พังงาคณะจังหวัดพังงาดูข้อมูล
92มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์ดูข้อมูล
93มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคามดูข้อมูล
94มหานิกายหนเหนือภาค ๖พะเยาคณะจังหวัดพะเยาดูข้อมูล
95มหานิกายหนกลางภาค ๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงครามดูข้อมูล
96มหานิกายหนกลางภาค ๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาทดูข้อมูล
97มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดแสนสุขดูข้อมูล
98มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองแขมดูข้อมูล
99มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคฤหบดีดูข้อมูล
100มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิทธารามดูข้อมูล
101มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดใหญ่ศรีสุพรรณดูข้อมูล
102มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพลีลาดูข้อมูล
103มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสร้อยทองดูข้อมูล
104มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหรรณพารามดูข้อมูล
105มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูลดูข้อมูล
106มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทราดูข้อมูล
107มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษดูข้อมูล
108มหานิกายหนเหนือภาค ๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูนดูข้อมูล
109มหานิกายหนเหนือภาค ๔พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตรดูข้อมูล
110มหานิกายหนกลางภาค ๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรีดูข้อมูล
111มหานิกายหนกลางภาค ๑นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรีดูข้อมูล
112มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางคอแหลมดูข้อมูล
113มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกาญจนสิงหาสน์ดูข้อมูล
114มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนาคกลางดูข้อมูล
115มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอนงคารามดูข้อมูล
116มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสายไหมดูข้อมูล
117มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดยานนาวาดูข้อมูล
118มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระพิเรนทร์ดูข้อมูล
119มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข้อมูล
120มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญดูข้อมูล
121มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลยดูข้อมูล
122มหานิกายหนเหนือภาค ๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ดูข้อมูล
123มหานิกายหนกลางภาค ๑๔กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรีดูข้อมูล
124มหานิกายหนกลางภาค ๒อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทองดูข้อมูล
125มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทุ่งครุดูข้อมูล
126มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปากน้ำดูข้อมูล
127มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีสุดารามดูข้อมูล
128มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตราษฎร์บูรณะดูข้อมูล
129มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองจอกดูข้อมูล
130มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบางนาในดูข้อมูล
131มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมคงคาดูข้อมูล
132มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูล
133มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมาดูข้อมูล
134มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนครดูข้อมูล
135มหานิกายหนเหนือภาค ๕ตากคณะจังหวัดตากดูข้อมูล
136มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาครดูข้อมูล
137มหานิกายหนกลางภาค ๒สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรีดูข้อมูล
138มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางบอนดูข้อมูล
139มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนิมมานรดีดูข้อมูล
140มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดุสิดารามดูข้อมูล
141มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางขุนเทียนดูข้อมูล
142มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตธนบุรีดูข้อมูล
143มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตประเวศดูข้อมูล
144มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบพิตรพิมุขดูข้อมูล
145มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชนะสงครามดูข้อมูล
146มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ระนองคณะจังหวัดระนองดูข้อมูล
147มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรีดูข้อมูล
148มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ดูข้อมูล
149มหานิกายหนเหนือภาค ๖แพร่คณะจังหวัดแพร่ดูข้อมูล
150มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูข้อมูล
151มหานิกายหนกลางภาค ๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานีดูข้อมูล
152มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคลองเตยในดูข้อมูล
153มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทวีวัฒนาดูข้อมูล
154มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดาวดึงษารามดูข้อมูล
155มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอรุณราชวรารามดูข้อมูล
156มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดประยุรวงศาวาสดูข้อมูล
157มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดพร้าวดูข้อมูล
158มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพรหมวงศารามดูข้อมูล
159มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระเชตุพนดูข้อมูล
160มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานีดูข้อมูล
161มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬดูข้อมูล
162มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนมดูข้อมูล
163มหานิกายหนเหนือภาค ๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูข้อมูล
164มหานิกายหนเหนือภาค ๔เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดูข้อมูล
165มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ตราดคณะจังหวัดตราดดูข้อมูล
166มหานิกายหนกลางภาค ๑ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานีดูข้อมูล
167มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเสมียนนารีดูข้อมูล
168มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดรัชฎาธิษฐานดูข้อมูล
169มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสังข์กระจายดูข้อมูล
170มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพิชยญาติการามดูข้อมูล
171มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตมีนบุรีดูข้อมูล
172มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิงขรดูข้อมูล
173มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสระเกศดูข้อมูล
174มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ตรังคณะจังหวัดตรังดูข้อมูล
175มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์ดูข้อมูล
176มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภูดูข้อมูล
177มหานิกายหนเหนือภาค ๖ลำปางคณะจังหวัดลำปางดูข้อมูล
178มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรีดูข้อมูล
179มหานิกายหนกลางภาค ๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรีดูข้อมูล
180มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสานดูข้อมูล
181มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุณยประดิษฐ์ดูข้อมูล
182มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามดูข้อมูล
183มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชโอรสารามดูข้อมูล
184มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหิรัญรูจีดูข้อมูล
185มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสวนหลวงดูข้อมูล
186มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสัมพันธวงศ์ดูข้อมูล
187มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพธิดารามดูข้อมูล
188มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลาดูข้อมูล
189มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้วดูข้อมูล
190มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ดดูข้อมูล
191มหานิกายหนเหนือภาค ๖น่านคณะจังหวัดน่านดูข้อมูล
192มหานิกายหนเหนือภาค ๔นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูล
193มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรีดูข้อมูล
194มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยชนะสงครามดูข้อมูล
195มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตห้วยขวาง-พญาไทดูข้อมูล
196มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดภคินีนาถดูข้อมูล
197มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหงส์รัตนารามดูข้อมูล
198มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกัลยาณมิตรดูข้อมูล
199มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางเขน-จตุจักรดูข้อมูล
200มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาพฤฒารามดูข้อมูล
201มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุทัศนเทพวรารามดูข้อมูล
202มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลาดูข้อมูล
203มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชดูข้อมูล
204มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธรดูข้อมูล
205มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูล
206มหานิกายหนเหนือภาค ๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลกดูข้อมูล
207มหานิกายหนกลางภาค ๑๔นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐมดูข้อมูล
208มหานิกายหนกลางภาค ๑สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการดูข้อมูล
209มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยฉิมพลีดูข้อมูล
210มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยพฤกษมาลาดูข้อมูล
211มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกน้อยดูข้อมูล
212มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณดูข้อมูล
213มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสามวาดูข้อมูล
214มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองเตย-วัฒนาดูข้อมูล
215มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดไตรมิตรวิทยารามดูข้อมูล
216มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗กระบี่คณะจังหวัดกระบี่ดูข้อมูล
217มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิดูข้อมูล
218มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่นดูข้อมูล
219มหานิกายหนเหนือภาค ๖เชียงรายคณะจังหวัดเชียงรายดูข้อมูล
220มหานิกายหนกลางภาค ๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรีดูข้อมูล
221มหานิกายหนกลางภาค ๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรีดูข้อมูล
222มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีเอี่ยมดูข้อมูล
223มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางแคดูข้อมูล
224มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางพลัดดูข้อมูล
225มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกใหญ่ดูข้อมูล
226มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโพธินิมิตรดูข้อมูล
227มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกะปิดูข้อมูล
228มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรดูข้อมูล
229มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบุรณะดูข้อมูล
230มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุงดูข้อมูล
231มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒นครนายกคณะจังหวัดนครนายกดูข้อมูล
232มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานีดูข้อมูล
233มหานิกายหนเหนือภาค ๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่ดูข้อมูล
234มหานิกายหนเหนือภาค ๔กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชรดูข้อมูล
235มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ระยองคณะจังหวัดระยองดูข้อมูล
236มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบึงกุ่มดูข้อมูล
237มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตยานนาวาดูข้อมูล
238มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพากรดูข้อมูล
239มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโมลีโลกยารามดูข้อมูล
240มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอินทารามดูข้อมูล
241มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ดูข้อมูล
242มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหัวลำโพงดูข้อมูล
243มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสามพระยาดูข้อมูล
244มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาสดูข้อมูล
245มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพรดูข้อมูล
246มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหารดูข้อมูล
247มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคายดูข้อมูล
248มหานิกายหนเหนือภาค ๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัยดูข้อมูล
249มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรีดูข้อมูล
250มหานิกายหนกลางภาค ๒พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูข้อมูล
251มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอมรคีรีดูข้อมูล
252มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตภาษีเจริญดูข้อมูล
253มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดระฆังโฆสิตารามดูข้อมูล
254มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองธรรมชาติดูข้อมูล
255มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดกระบังดูข้อมูล
256มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตพระโขนง-บางนาดูข้อมูล
257มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดจักรวรรดิราชาวาสดูข้อมูล