รายชื่อสำนักเรียน

Total 257 items.

รายชื่อสำนักเรียน

#นิกายหนภาคจังหวัดสำนักเรียนสนาม-ส่ง-ขาด-คง
 
 
 
 
 
 
1มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุดูข้อมูล
2ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโสมนัสวิหารดูข้อมูล
3มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดแสนสุขดูข้อมูล
4มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองแขมดูข้อมูล
5มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคฤหบดีดูข้อมูล
6มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิทธารามดูข้อมูล
7มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดใหญ่ศรีสุพรรณดูข้อมูล
8มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพลีลาดูข้อมูล
9มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสร้อยทองดูข้อมูล
10มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหรรณพารามดูข้อมูล
11ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมวนารามดูข้อมูล
12มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางคอแหลมดูข้อมูล
13มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกาญจนสิงหาสน์ดูข้อมูล
14มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนาคกลางดูข้อมูล
15มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอนงคารามดูข้อมูล
16มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสายไหมดูข้อมูล
17มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดยานนาวาดูข้อมูล
18มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระพิเรนทร์ดูข้อมูล
19ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุดูข้อมูล
20ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหารดูข้อมูล
21มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทุ่งครุดูข้อมูล
22มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปากน้ำดูข้อมูล
23มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีสุดารามดูข้อมูล
24มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตราษฎร์บูรณะดูข้อมูล
25มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองจอกดูข้อมูล
26มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบางนาในดูข้อมูล
27มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมคงคาดูข้อมูล
28ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุปผารามดูข้อมูล
29ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามดูข้อมูล
30มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางบอนดูข้อมูล
31มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนิมมานรดีดูข้อมูล
32มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดุสิดารามดูข้อมูล
33มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางขุนเทียนดูข้อมูล
34มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตธนบุรีดูข้อมูล
35มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตประเวศดูข้อมูล
36มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบพิตรพิมุขดูข้อมูล
37มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชนะสงครามดูข้อมูล
38ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาสดูข้อมูล
39มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคลองเตยในดูข้อมูล
40มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทวีวัฒนาดูข้อมูล
41มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดาวดึงษารามดูข้อมูล
42มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอรุณราชวรารามดูข้อมูล
43มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดประยุรวงศาวาสดูข้อมูล
44มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดพร้าวดูข้อมูล
45มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพรหมวงศารามดูข้อมูล
46มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระเชตุพนดูข้อมูล
47ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบรมนิวาสดูข้อมูล
48มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเสมียนนารีดูข้อมูล
49มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดรัชฎาธิษฐานดูข้อมูล
50มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสังข์กระจายดูข้อมูล
51มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพิชยญาติการามดูข้อมูล
52มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตมีนบุรีดูข้อมูล
53มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิงขรดูข้อมูล
54มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสระเกศดูข้อมูล
55ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอาวุธวิกสิตารามดูข้อมูล
56ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามดูข้อมูล
57มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสานดูข้อมูล
58มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุณยประดิษฐ์ดูข้อมูล
59มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามดูข้อมูล
60มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชโอรสารามดูข้อมูล
61มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหิรัญรูจีดูข้อมูล
62มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสวนหลวงดูข้อมูล
63มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสัมพันธวงศ์ดูข้อมูล
64มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพธิดารามดูข้อมูล
65ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสัมพันธวงศ์ดูข้อมูล
66มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยชนะสงครามดูข้อมูล
67มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตห้วยขวาง-พญาไทดูข้อมูล
68มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดภคินีนาถดูข้อมูล
69มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหงส์รัตนารามดูข้อมูล
70มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกัลยาณมิตรดูข้อมูล
71มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางเขน-จตุจักรดูข้อมูล
72มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาพฤฒารามดูข้อมูล
73มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุทัศนเทพวรารามดูข้อมูล
74ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธาตุทองดูข้อมูล
75มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยฉิมพลีดูข้อมูล
76มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยพฤกษมาลาดูข้อมูล
77มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกน้อยดูข้อมูล
78มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณดูข้อมูล
79มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสามวาดูข้อมูล
80มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองเตย-วัฒนาดูข้อมูล
81มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดไตรมิตรวิทยารามดูข้อมูล
82ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนรนาถสุนทริการามดูข้อมูล
83มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีเอี่ยมดูข้อมูล
84มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางแคดูข้อมูล
85มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางพลัดดูข้อมูล
86มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกใหญ่ดูข้อมูล
87มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโพธินิมิตรดูข้อมูล
88มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกะปิดูข้อมูล
89มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรดูข้อมูล
90มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบุรณะดูข้อมูล
91ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชาธิวาสวิหารดูข้อมูล
92มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบึงกุ่มดูข้อมูล
93มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตยานนาวาดูข้อมูล
94มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพากรดูข้อมูล
95มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโมลีโลกยารามดูข้อมูล
96มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอินทารามดูข้อมูล
97มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ดูข้อมูล
98มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหัวลำโพงดูข้อมูล
99มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสามพระยาดูข้อมูล
100ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคลดูข้อมูล
101มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอมรคีรีดูข้อมูล
102มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตภาษีเจริญดูข้อมูล
103มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดระฆังโฆสิตารามดูข้อมูล
104มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองธรรมชาติดูข้อมูล
105มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดกระบังดูข้อมูล
106มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตพระโขนง-บางนาดูข้อมูล
107มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดจักรวรรดิราชาวาสดูข้อมูล
108มหานิกายหนกลางภาค ๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงครามดูข้อมูล
109มหานิกายหนกลางภาค ๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาทดูข้อมูล
110มหานิกายหนกลางภาค ๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรีดูข้อมูล
111มหานิกายหนกลางภาค ๑นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรีดูข้อมูล
112มหานิกายหนกลางภาค ๑๔กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรีดูข้อมูล
113มหานิกายหนกลางภาค ๒อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทองดูข้อมูล
114มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาครดูข้อมูล
115มหานิกายหนกลางภาค ๒สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรีดูข้อมูล
116มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูข้อมูล
117มหานิกายหนกลางภาค ๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานีดูข้อมูล
118มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ตราดคณะจังหวัดตราดดูข้อมูล
119มหานิกายหนกลางภาค ๑ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานีดูข้อมูล
120มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรีดูข้อมูล
121มหานิกายหนกลางภาค ๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรีดูข้อมูล
122มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรีดูข้อมูล
123มหานิกายหนกลางภาค ๑๔นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐมดูข้อมูล
124มหานิกายหนกลางภาค ๑สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการดูข้อมูล
125มหานิกายหนกลางภาค ๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรีดูข้อมูล
126มหานิกายหนกลางภาค ๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรีดูข้อมูล
127มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ระยองคณะจังหวัดระยองดูข้อมูล
128มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรีดูข้อมูล
129มหานิกายหนกลางภาค ๒พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูข้อมูล
130มหานิกายหนเหนือภาค ๖พะเยาคณะจังหวัดพะเยาดูข้อมูล
131มหานิกายหนเหนือภาค ๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูนดูข้อมูล
132มหานิกายหนเหนือภาค ๔พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตรดูข้อมูล
133มหานิกายหนเหนือภาค ๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ดูข้อมูล
134มหานิกายหนเหนือภาค ๕ตากคณะจังหวัดตากดูข้อมูล
135มหานิกายหนเหนือภาค ๖แพร่คณะจังหวัดแพร่ดูข้อมูล
136มหานิกายหนเหนือภาค ๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูข้อมูล
137มหานิกายหนเหนือภาค ๔เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดูข้อมูล
138มหานิกายหนเหนือภาค ๖ลำปางคณะจังหวัดลำปางดูข้อมูล
139มหานิกายหนเหนือภาค ๖น่านคณะจังหวัดน่านดูข้อมูล
140มหานิกายหนเหนือภาค ๔นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูล
141มหานิกายหนเหนือภาค ๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลกดูข้อมูล
142มหานิกายหนเหนือภาค ๖เชียงรายคณะจังหวัดเชียงรายดูข้อมูล
143มหานิกายหนเหนือภาค ๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่ดูข้อมูล
144มหานิกายหนเหนือภาค ๔กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชรดูข้อมูล
145มหานิกายหนเหนือภาค ๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัยดูข้อมูล
146มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์ดูข้อมูล
147มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคามดูข้อมูล
148มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทราดูข้อมูล
149มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษดูข้อมูล
150มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญดูข้อมูล
151มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลยดูข้อมูล
152มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมาดูข้อมูล
153มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนครดูข้อมูล
154มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรีดูข้อมูล
155มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ดูข้อมูล
156มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬดูข้อมูล
157มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนมดูข้อมูล
158มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์ดูข้อมูล
159มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภูดูข้อมูล
160มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้วดูข้อมูล
161มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ดดูข้อมูล
162มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธรดูข้อมูล
163มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูล
164มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิดูข้อมูล
165มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่นดูข้อมูล
166มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒นครนายกคณะจังหวัดนครนายกดูข้อมูล
167มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานีดูข้อมูล
168มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหารดูข้อมูล
169มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคายดูข้อมูล
170มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗พังงาคณะจังหวัดพังงาดูข้อมูล
171มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูลดูข้อมูล
172มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข้อมูล
173มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูล
174มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ระนองคณะจังหวัดระนองดูข้อมูล
175มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานีดูข้อมูล
176มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ตรังคณะจังหวัดตรังดูข้อมูล
177มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลาดูข้อมูล
178มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลาดูข้อมูล
179มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชดูข้อมูล
180มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗กระบี่คณะจังหวัดกระบี่ดูข้อมูล
181มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุงดูข้อมูล
182มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาสดูข้อมูล
183มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพรดูข้อมูล
184ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬดูข้อมูล
185ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข้อมูล
186ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิดูข้อมูล
187ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภูดูข้อมูล
188ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ลำปางคณะจังหวัดลำปางดูข้อมูล
189ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรีดูข้อมูล
190ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานีดูข้อมูล
191ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘กระบี่คณะจังหวัดกระบี่ดูข้อมูล
192ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรีดูข้อมูล
193ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ดดูข้อมูล
194ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พะเยาคณะจังหวัดพะเยาดูข้อมูล
195ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูล
196ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรีดูข้อมูล
197ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุงดูข้อมูล
198ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรีดูข้อมูล
199ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนมดูข้อมูล
200ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูล
201ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลกดูข้อมูล
202ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรีดูข้อมูล
203ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานีดูข้อมูล
204ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรีดูข้อมูล
205ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหารดูข้อมูล
206ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลยดูข้อมูล
207ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัยดูข้อมูล
208ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้วดูข้อมูล
209ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ชุมพรคณะจังหวัดชุมพรดูข้อมูล
210ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์ดูข้อมูล
211ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่นดูข้อมูล
212ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗แพร่คณะจังหวัดแพร่ดูข้อมูล
213ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ระยองคณะจังหวัดระยองดูข้อมูล
214ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทองดูข้อมูล
215ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ระนองคณะจังหวัดระนองดูข้อมูล
216ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรีดูข้อมูล
217ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานีดูข้อมูล
218ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่ดูข้อมูล
219ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดูข้อมูล
220ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรีดูข้อมูล
221ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลาดูข้อมูล
222ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูข้อมูล
223ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญดูข้อมูล
224ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคายดูข้อมูล
225ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตรดูข้อมูล
226ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓นครนายกคณะจังหวัดนครนายกดูข้อมูล
227ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูล
228ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์ดูข้อมูล
229ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคามดูข้อมูล
230ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗น่านคณะจังหวัดน่านดูข้อมูล
231ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรีดูข้อมูล
232ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูข้อมูล
233ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลาดูข้อมูล
234ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาครดูข้อมูล
235ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธรดูข้อมูล
236ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูนดูข้อมูล
237ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ตากคณะจังหวัดตากดูข้อมูล
238ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานีดูข้อมูล
239ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาสดูข้อมูล
240ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชดูข้อมูล
241ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมาดูข้อมูล
242ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนครดูข้อมูล
243ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชรดูข้อมูล
244ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทราดูข้อมูล
245ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรีดูข้อมูล
246ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘พังงาคณะจังหวัดพังงาดูข้อมูล
247ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐมดูข้อมูล
248ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ดูข้อมูล
249ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เชียงรายคณะจังหวัดเชียงรายดูข้อมูล
250ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ตราดคณะจังหวัดตราดดูข้อมูล
251ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรีดูข้อมูล
252ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูลดูข้อมูล
253ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงครามดูข้อมูล
254ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษดูข้อมูล
255ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูข้อมูล
256ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ดูข้อมูล
257ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาทดูข้อมูล