รายชื่อสำนักเรียน

Total 257 items.

รายชื่อสำนักเรียน

#นิกายหนภาคจังหวัดสำนักเรียนสนาม-ส่ง-ขาด-คง
 
 
 
 
 
 
1มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗กระบี่คณะจังหวัดกระบี่ดูข้อมูล
2ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘กระบี่คณะจังหวัดกระบี่ดูข้อมูล
3มหานิกายหนกลางภาค ๑๔กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรีดูข้อมูล
4ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรีดูข้อมูล
5มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ดูข้อมูล
6ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ดูข้อมูล
7มหานิกายหนเหนือภาค ๔กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชรดูข้อมูล
8ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชรดูข้อมูล
9มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่นดูข้อมูล
10ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่นดูข้อมูล
11มหานิกายหนกลางภาค ๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรีดูข้อมูล
12ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรีดูข้อมูล
13มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทราดูข้อมูล
14ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทราดูข้อมูล
15มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรีดูข้อมูล
16ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรีดูข้อมูล
17มหานิกายหนกลางภาค ๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาทดูข้อมูล
18ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาทดูข้อมูล
19มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิดูข้อมูล
20ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิดูข้อมูล
21มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพรดูข้อมูล
22ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ชุมพรคณะจังหวัดชุมพรดูข้อมูล
23มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ตรังคณะจังหวัดตรังดูข้อมูล
24มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ตราดคณะจังหวัดตราดดูข้อมูล
25ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ตราดคณะจังหวัดตราดดูข้อมูล
26มหานิกายหนเหนือภาค ๕ตากคณะจังหวัดตากดูข้อมูล
27ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ตากคณะจังหวัดตากดูข้อมูล
28มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒นครนายกคณะจังหวัดนครนายกดูข้อมูล
29ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓นครนายกคณะจังหวัดนครนายกดูข้อมูล
30มหานิกายหนกลางภาค ๑๔นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐมดูข้อมูล
31ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐมดูข้อมูล
32มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนมดูข้อมูล
33ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนมดูข้อมูล
34มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมาดูข้อมูล
35ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมาดูข้อมูล
36มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชดูข้อมูล
37ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชดูข้อมูล
38มหานิกายหนเหนือภาค ๔นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูล
39ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูล
40มหานิกายหนกลางภาค ๑นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรีดูข้อมูล
41ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรีดูข้อมูล
42มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาสดูข้อมูล
43ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาสดูข้อมูล
44มหานิกายหนเหนือภาค ๖น่านคณะจังหวัดน่านดูข้อมูล
45ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗น่านคณะจังหวัดน่านดูข้อมูล
46มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬดูข้อมูล
47ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬดูข้อมูล
48มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์ดูข้อมูล
49ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์ดูข้อมูล
50มหานิกายหนกลางภาค ๑ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานีดูข้อมูล
51ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานีดูข้อมูล
52มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูข้อมูล
53ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูข้อมูล
54มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรีดูข้อมูล
55ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรีดูข้อมูล
56มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานีดูข้อมูล
57ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานีดูข้อมูล
58มหานิกายหนกลางภาค ๒พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูข้อมูล
59ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูข้อมูล
60มหานิกายหนเหนือภาค ๖พะเยาคณะจังหวัดพะเยาดูข้อมูล
61ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พะเยาคณะจังหวัดพะเยาดูข้อมูล
62มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗พังงาคณะจังหวัดพังงาดูข้อมูล
63ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘พังงาคณะจังหวัดพังงาดูข้อมูล
64มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุงดูข้อมูล
65ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุงดูข้อมูล
66มหานิกายหนเหนือภาค ๔พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตรดูข้อมูล
67ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตรดูข้อมูล
68มหานิกายหนเหนือภาค ๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลกดูข้อมูล
69ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลกดูข้อมูล
70มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูล
71ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูล
72มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคามดูข้อมูล
73ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคามดูข้อมูล
74มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหารดูข้อมูล
75ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหารดูข้อมูล
76มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลาดูข้อมูล
77ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลาดูข้อมูล
78มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธรดูข้อมูล
79ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธรดูข้อมูล
80มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ระนองคณะจังหวัดระนองดูข้อมูล
81ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘ระนองคณะจังหวัดระนองดูข้อมูล
82มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ระยองคณะจังหวัดระยองดูข้อมูล
83ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ระยองคณะจังหวัดระยองดูข้อมูล
84มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรีดูข้อมูล
85ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรีดูข้อมูล
86มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ดดูข้อมูล
87ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ดดูข้อมูล
88มหานิกายหนกลางภาค ๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรีดูข้อมูล
89ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรีดูข้อมูล
90มหานิกายหนเหนือภาค ๖ลำปางคณะจังหวัดลำปางดูข้อมูล
91ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ลำปางคณะจังหวัดลำปางดูข้อมูล
92มหานิกายหนเหนือภาค ๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูนดูข้อมูล
93ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูนดูข้อมูล
94มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษดูข้อมูล
95ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษดูข้อมูล
96มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนครดูข้อมูล
97ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนครดูข้อมูล
98มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลาดูข้อมูล
99ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลาดูข้อมูล
100มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูลดูข้อมูล
101ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูลดูข้อมูล
102มหานิกายหนกลางภาค ๑สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการดูข้อมูล
103มหานิกายหนกลางภาค ๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงครามดูข้อมูล
104ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงครามดูข้อมูล
105มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาครดูข้อมูล
106ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาครดูข้อมูล
107มหานิกายหนกลางภาค ๒สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรีดูข้อมูล
108ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรีดูข้อมูล
109มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้วดูข้อมูล
110ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้วดูข้อมูล
111มหานิกายหนกลางภาค ๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรีดูข้อมูล
112ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรีดูข้อมูล
113มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรีดูข้อมูล
114ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรีดูข้อมูล
115มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข้อมูล
116ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖-๑๗-๑๘สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข้อมูล
117มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์ดูข้อมูล
118ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์ดูข้อมูล
119มหานิกายหนเหนือภาค ๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัยดูข้อมูล
120ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัยดูข้อมูล
121มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคายดูข้อมูล
122ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคายดูข้อมูล
123มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภูดูข้อมูล
124ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภูดูข้อมูล
125มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญดูข้อมูล
126ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญดูข้อมูล
127มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูล
128ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูล
129มหานิกายหนเหนือภาค ๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ดูข้อมูล
130ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ดูข้อมูล
131มหานิกายหนกลางภาค ๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานีดูข้อมูล
132ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานีดูข้อมูล
133มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานีดูข้อมูล
134ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานีดูข้อมูล
135มหานิกายหนกลางภาค ๒อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทองดูข้อมูล
136ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทองดูข้อมูล
137มหานิกายหนเหนือภาค ๖เชียงรายคณะจังหวัดเชียงรายดูข้อมูล
138ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เชียงรายคณะจังหวัดเชียงรายดูข้อมูล
139มหานิกายหนเหนือภาค ๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่ดูข้อมูล
140ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่ดูข้อมูล
141มหานิกายหนกลางภาค ๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรีดูข้อมูล
142ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรีดูข้อมูล
143มหานิกายหนเหนือภาค ๔เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดูข้อมูล
144ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดูข้อมูล
145มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลยดูข้อมูล
146ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลยดูข้อมูล
147มหานิกายหนเหนือภาค ๖แพร่คณะจังหวัดแพร่ดูข้อมูล
148ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗แพร่คณะจังหวัดแพร่ดูข้อมูล
149มหานิกายหนเหนือภาค ๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูข้อมูล
150ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕-๖-๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูข้อมูล
151มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสานดูข้อมูล
152มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสามวาดูข้อมูล
153มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองเตย-วัฒนาดูข้อมูล
154มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ดูข้อมูล
155มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทวีวัฒนาดูข้อมูล
156มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทุ่งครุดูข้อมูล
157มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตธนบุรีดูข้อมูล
158มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกน้อยดูข้อมูล
159มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกใหญ่ดูข้อมูล
160มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกะปิดูข้อมูล
161มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางขุนเทียนดูข้อมูล
162มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางคอแหลมดูข้อมูล
163มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางบอนดูข้อมูล
164มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางพลัดดูข้อมูล
165มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางเขน-จตุจักรดูข้อมูล
166มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางแคดูข้อมูล
167มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบึงกุ่มดูข้อมูล
168มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตประเวศดูข้อมูล
169มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตพระโขนง-บางนาดูข้อมูล
170มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตภาษีเจริญดูข้อมูล
171มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตมีนบุรีดูข้อมูล
172มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตยานนาวาดูข้อมูล
173มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตราษฎร์บูรณะดูข้อมูล
174มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดกระบังดูข้อมูล
175มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดพร้าวดูข้อมูล
176มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสวนหลวงดูข้อมูล
177มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสัมพันธวงศ์ดูข้อมูล
178มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสายไหมดูข้อมูล
179มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองจอกดูข้อมูล
180มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองแขมดูข้อมูล
181มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตห้วยขวาง-พญาไทดูข้อมูล
182มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกัลยาณมิตรดูข้อมูล
183มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกาญจนสิงหาสน์ดูข้อมูล
184มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคฤหบดีดูข้อมูล
185มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคลองเตยในดูข้อมูล
186มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดจักรวรรดิราชาวาสดูข้อมูล
187มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชนะสงครามดูข้อมูล
188มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยฉิมพลีดูข้อมูล
189มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยชนะสงครามดูข้อมูล
190มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยพฤกษมาลาดูข้อมูล
191มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดาวดึงษารามดูข้อมูล
192มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดุสิดารามดูข้อมูล
193มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองธรรมชาติดูข้อมูล
194มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณดูข้อมูล
195ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคลดูข้อมูล
196ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธาตุทองดูข้อมูล
197ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนรนาถสุนทริการามดูข้อมูล
198มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนาคกลางดูข้อมูล
199มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนิมมานรดีดูข้อมูล
200มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบพิตรพิมุขดูข้อมูล
201ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบรมนิวาสดูข้อมูล
202ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหารดูข้อมูล
203มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบางนาในดูข้อมูล
204มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุณยประดิษฐ์ดูข้อมูล
205ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุปผารามดูข้อมูล
206มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมคงคาดูข้อมูล
207ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมวนารามดูข้อมูล
208มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดประยุรวงศาวาสดูข้อมูล
209มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปากน้ำดูข้อมูล
210มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพรหมวงศารามดูข้อมูล
211มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระพิเรนทร์ดูข้อมูล
212ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุดูข้อมูล
213มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระเชตุพนดูข้อมูล
214มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพิชยญาติการามดูข้อมูล
215มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดภคินีนาถดูข้อมูล
216ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามดูข้อมูล
217มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหรรณพารามดูข้อมูล
218มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุดูข้อมูล
219มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาพฤฒารามดูข้อมูล
220มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดยานนาวาดูข้อมูล
221มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดระฆังโฆสิตารามดูข้อมูล
222มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดรัชฎาธิษฐานดูข้อมูล
223ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามดูข้อมูล
224มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบุรณะดูข้อมูล
225มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิงขรดูข้อมูล
226มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิทธารามดูข้อมูล
227ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชาธิวาสวิหารดูข้อมูล
228มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชโอรสารามดูข้อมูล
229มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีสุดารามดูข้อมูล
230มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีเอี่ยมดูข้อมูล
231มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสระเกศดูข้อมูล
232มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสร้อยทองดูข้อมูล
233มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสังข์กระจายดูข้อมูล
234ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสัมพันธวงศ์ดูข้อมูล
235มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสามพระยาดูข้อมูล
236มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุทัศนเทพวรารามดูข้อมูล
237มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามดูข้อมูล
238มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหงส์รัตนารามดูข้อมูล
239มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหัวลำโพงดูข้อมูล
240มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหิรัญรูจีดูข้อมูล
241มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอนงคารามดูข้อมูล
242มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอมรคีรีดูข้อมูล
243มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอรุณราชวรารามดูข้อมูล
244ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอาวุธวิกสิตารามดูข้อมูล
245มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอินทารามดูข้อมูล
246มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพธิดารามดูข้อมูล
247มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพลีลาดูข้อมูล
248ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาสดูข้อมูล
249มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพากรดูข้อมูล
250มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรดูข้อมูล
251มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเสมียนนารีดูข้อมูล
252มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดแสนสุขดูข้อมูล
253มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโพธินิมิตรดูข้อมูล
254มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโมลีโลกยารามดูข้อมูล
255ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโสมนัสวิหารดูข้อมูล
256มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดใหญ่ศรีสุพรรณดูข้อมูล
257มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดไตรมิตรวิทยารามดูข้อมูล