สนามสอบ - ชั้น - ช่วงชั้น - ห้องสอบที่ - ส่ง - ขาด - คง
สำนักเรียนวัดศรีเอี่ยม ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)