Showing 451-500 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629009วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
452วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
453คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565009โรงเรียนบ้านท่ามะปริงบ้านนาเมืองชุมพรชุมพร---
454คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566033โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณสองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี2361-
455คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437009โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมวังหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด---
456คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438033วัดบ้านแดงหม้อแดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี---
457คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439057โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร---
458คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440081วัดเขวาน้อยยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ---
459คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441105โรงเรียนบ้านหาดกวนไชยบุรีท่าอุเทนนครพนม---
460คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444177โรงเรียนตำบลโคกกรวดโคกกรวดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
461คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576017วัดนิโรธสังฆารามสะเตงเมืองยะลายะลา30138
462คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445201โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
463คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315153โรงเรียนบ้านเนินสะอาดยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์---
464คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448017โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีบ้านพระเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
465คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449041วัดหนองน้ำใสหนองน้ำใสวัฒนานครสระแก้ว---
466คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320017วัดแม่พริกลุ่มพระบาทวังตวงแม่พริกลำปาง---
467คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256017โรงเรียนอนุบาลนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
468คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา650001วัดสันตยารามพรหมณีเมืองนครนายกนครนายก---
469คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257041โรงเรียนบ้านทะเลบกทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี96243
470คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258065โรงเรียนวัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี---
471คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258321โรงเรียนบ้านตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
472คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202002โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
473คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203026โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
474วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138002กศน.เขตบางคอแหลมวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
475คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205074โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)ผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา---
476คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672018โรงเรียนบ้านทับโกบสำนักขามสะเดาสงขลา---
477คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618002วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์---
478คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629010โรงเรียนท่าบ่อท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
479คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565010โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรตากแดดเมืองชุมพรชุมพร---
480คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566034วัดปากเตลิดต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานี---
481คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437010โรงเรียนการกุศลวัดสระทองในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
482คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438034วัดอัมพวันนารามชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี---
483คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร---
484คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440082โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ---
485คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441106โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งไชยบุรีท่าอุเทนนครพนม---
486คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640018โรงเรียนสตรีสิริเกศเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
487คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444178โรงเรียนบ้านสีมุมสีมุมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
488คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576018โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)สะเตงเมืองยะลายะลา---
489คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445202โรงเรียนบ้านหัวหนองแคนสระบัวแคนดงบุรีรัมย์---
490คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315154โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์---
491คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448018โรงเรียนจงหมินหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
492คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449042วัดเนินผาสุกสระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว---
493คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320018วัดบ้านใหม่วังเหนือวังเหนือลำปาง---
494คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321042วัดแก่นเหนือห้วยซ้อเชียงของเชียงราย---
495คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256018โรงเรียนอนุบาลสุธีธรพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
496คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257042โรงเรียนวัดกกเต็นห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี---
497คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
498คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258322โรงเรียนไทรโยคใหญ่ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี---
499คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202003โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี--4
500คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---