Showing 451-500 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639013โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์โพนทันคำเขื่อนแก้วยโสธร144732
452คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439079กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
453คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639020โรงเรียนคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร91253
454คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439085โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยาทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร---
455คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439086โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
456คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439011โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิงแคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
457คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439012โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร---
458คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439013โรงเรียนบ้านโคกกลางลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร172413
459คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439014โรงเรียนกู่จานวิทยาคมกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร---
460คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439015โรงเรียนชุมชนย่อวิทยาย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร3421-
461คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439016โรงเรียนบ้านสงเปือยสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
462คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317003โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสุโขทัย---
463คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317010วัดธรรมปัญญาราม (กศน.)โตนดคีรีมาศสุโขทัย---
464คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317013โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย---
465คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566027วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี4164-
466คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566088โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
467คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566107วัดปราการ (กศน.)ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
468คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166009วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี47--
469คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
470คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570009วัดสามัคคีธรรมแม่นางขาวคุระบุรีพังงา---
471คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445236โรงเรียนอนุบาลคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์2567425
472คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์52--
473คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645009วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
474คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445136วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์1022710
475คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445137โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์52229798
476คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445138โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมหนองขมารคูเมืองบุรีรัมย์---
477คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445139โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์295511
478คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445140โรงเรียนมัธยมพรสำราญพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์---
479คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445141โรงเรียนวัดบัวทองพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์---
480คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445142โรงเรียนบ้านคูบัวหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์15617737
481คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445143โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์233319193
482คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209006โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมบางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี---
483คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209007วัดสิงห์สุทธาวาสโพสังโฆค่ายบางระจันสิงห์บุรี---
484คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209008โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมโพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี---
485คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439044โรงเรียนค้อวังวิทยาค้อวังค้อวังยโสธร102258214
486คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439045โรงเรียนบ้านเหล่าน้อยค้อวังค้อวังยโสธร418046
487คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439081กศน.อำเภอค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร---
488คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439083โรงเรียนอนุบาลค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร2164-
489คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร28--
490คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
491คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์31--
492คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
493คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง66211492
494คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง-7532
495คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง73--
496วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นตรี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร22--
497คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149033โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
498วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
499วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
500วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113004โรงเรียนหอวังจตุจักรจตุจักรกรุงเทพมหานคร---