Showing 451-500 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง53--
452คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง---
453วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร487--
454วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113004โรงเรียนหอวังจตุจักรจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
455วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113015โรงเรียนสารวิทยาเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
456วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร30136
457วัดยานนาวาธรรมศึกษา136048มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
458คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145018โรงเรียนบ้านลาดพร้าวจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
459คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145019โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
460คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149033โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
461วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
462วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
463วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
464วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
465วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
466วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
467วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
468วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
469วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
470วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
471วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
472วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
473วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นตรี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร22--
474วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นโท-เอก1296014วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
475คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437032วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
476คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437033วัดสุทัศน์หัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
477คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437034วัดดอนแคนป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด63118128
478คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437035วัดไตรภูมิดงแดงจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
479คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437036วัดสว่างอารมณ์(น้ำใส)น้ำใสจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
480คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437037วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด453372
481คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437038วัดหนองผือน้อยโคกล่ามจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
482คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437039วัดหนองหอยหนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด7315119
483คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437104วัดถาวรรังษีลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
484คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437120วัดศรีชมภูดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
485คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137003วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด70--
486คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637007โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์อีง่องจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
487วัดปทุมคงคาธรรมศึกษา128004โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
488วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166001โรงเรียนวัดราชโอรสบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
489วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166002โรงเรียนบางมดวิทยาบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
490วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166003โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
491วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166004โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
492วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166008โรงเรียนวัดนาคนิมิตรจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
493วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
494วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
495วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166011โรงเรียนวัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
496วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166012โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
497วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
498วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
499วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166016โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
500วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166017โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---