Showing 451-500 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166008โรงเรียนวัดนาคนิมิตรจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร11112055
452วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
453วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
454วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166011โรงเรียนวัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
455วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166012โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
456วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166013โรงเรียนสุพิชญาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
457วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
458วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1276838
459วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166016โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร18371111
460วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166017โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
461วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166018โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)บางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
462คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167001โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
463คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167002โรงเรียนวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร80242
464วัดราชสิทธารามธรรมศึกษา168001วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
465วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169001โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร---
466วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169002โรงเรียนทวีธาภิเศก (มัธยม)วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
467วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169003โรงเรียนทวีธาภิเศก (ประถม)วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
468วัดสังข์กระจายธรรมศึกษา173001โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร36011013
469คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174001โรงเรียนศุภวรรณบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
470คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174002โรงเรียนวัดอัมพวาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
471คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174003โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
472คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174005โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
473คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174006โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
474วัดระฆังโฆสิตารามธรรมศึกษา175001โรงเรียนสตรีวัดระฆังศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
475วัดดุสิดารามธรรมศึกษา177001โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
476วัดสุวรรณารามธรรมศึกษา178001โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
477วัดสุวรรณารามธรรมศึกษา178002โรงเรียนวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
478วัดคฤหบดีธรรมศึกษา180001โรงเรียนวัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
479วัดคฤหบดีธรรมศึกษา180002โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
480วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181001โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
481วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181003วัดดาวดึงษารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
482วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181004โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
483วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181005โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
484วัดเทพากรธรรมศึกษา183002โรงเรียนวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
485วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184001วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร364416
486วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184002โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร97323
487วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184003โรงเรียนฉิมพลีฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร3537324
488วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184004โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร171128113
489วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184005โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร22911943
490วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184006โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร7652
491วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184007โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร436-
492วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184008โรงเรียนวัดอินทราวาสบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร756920
493วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185001โรงเรียนมหรรณพารามฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร290198-
494วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185002โรงเรียนชุมทางตลิ่งชันตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร3564-
495วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185003วัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
496วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185004โรงเรียนวัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4330-
497วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185005โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร324411
498วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186001โรงเรียนกุศลศึกษาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
499วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186002โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
500วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---