Showing 451-500 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร10610156
452คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313021โรงเรียนโกสัมพีวิทยาโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร19412616
453คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
454คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
455คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
456คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313053โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
457คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313061โรงเรียนบ้านเกศกาสรช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร---
458คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313069โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
459คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313077วัดบึงสามัคคีบึงสามัคคีบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
460คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113007วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร38--
461คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313006โรงเรียนวัชรวิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
462คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313014โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
463คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านหนองแดนโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร---
464คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
465คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
466คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046วัดหินดาตหินดาตปางศิลาทองกำแพงเพชร---
467คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313054โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
468คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313062โรงเรียนลานกระบือวิทยาลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร---
469คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร2555422
470คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313078โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๒ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร---
471คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113008วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร37--
472คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11--
473คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
474คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313015โรงเรียนสหวิทยาคมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
475คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313023โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร---
476คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร---
477คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
478คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047วัดเขาชุมแสงโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร---
479คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313055โรงเรียนบ้านหนองโสนเขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
480คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313063โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร24217759
481คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313071โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
482คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313079โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร---
483คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113001วัดสว่างอารมณ์นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร138--
484คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113009วัดหนองไผ่โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร43--
485คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613001มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
486คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
487คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313016โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
488คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313024โรงเรียนบ้านดงซ่อมโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร---
489คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร119-9
490คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
491คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048วัดไพรสวรรค์ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร301614
492คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
493คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313064วัดฤกษ์หร่ายสามัคคีวังยางคลองขลุงกำแพงเพชร---
494คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313072โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร12477-
495คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113002วัดอมฤตลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร36--
496คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113010วัดไตรภูมิถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร62--
497คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613002โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร458--
498คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313001เรือนจำกลางกำแพงเพชรหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร28014045
499คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11513275
500คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313017โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---