Showing 451-500 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี54--
452คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145006วัดสุภโสภณลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์87--
453คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121006วัดพระธาตุผาเงาเวียงเชียงแสนเชียงราย96--
454คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่19--
455คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161006วัดห้วยทรายใต้ชะอำชะอำเพชรบุรี41--
456คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145007วัดใหม่สายตะกูสายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมย์66--
457คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121007วัดอำมาตย์เวียงเทิงเชียงราย44--
458คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่11--
459คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี18--
460คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145008วัดห้วยสำราญห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์82--
461คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121008วัดป่างิ้วป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงราย30--
462คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161008วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี25--
463คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น299--
464คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145009วัดอัมพวันนิคมสตึกบุรีรัมย์93--
465คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นตรี6118001วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์20--
466คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121009วัดเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงแม่สรวยเชียงราย27--
467คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี6150001วัดสันตยารามพรหมณีเมืองนครนายกนครนายก21--
468คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
469คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145010วัดป่าละหานทรายโคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์98--
470คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121010วัดท่าน้ำป่าแดดป่าแดดเชียงราย13--
471คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134003วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
472คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145011วัดโนนดินแดงใต้โนนดินแดงโนนดินแดงบุรีรัมย์38--
473คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121011โรงเรียนเวียงชัยพิทยาเวียงเหนือเวียงชัยเชียงราย27--
474คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134004วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
475คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์52--
476คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121012วัดบุญเรืองป่าก่อดำแม่ลาวเชียงราย14--
477คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134005วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
478คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145013วัดเย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่บุรีรัมย์65--
479คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121013วัดม่วงม่วงยายเวียงแก่นเชียงราย17--
480คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134006วัดยอดแก้วบ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
481คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145014วัดโพธิ์ย้อยปะคำปะคำบุรีรัมย์54--
482คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121014วัดสันหนองบัวเม็งรายพญาเม็งรายเชียงราย27--
483คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134007วัดศรีนวลในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
484คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145015วัดประสิทธารามสระทองหนองหงส์บุรีรัมย์70--
485วัดราชสิงขรนักธรรมชั้นตรี1137015วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร15--
486คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121015วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย40--
487คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134008วัดศิริธรรมิกาวาสโคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
488คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145016วัดโคกเหล็กโคกเหล็กห้วยราชบุรีรัมย์28--
489คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121016วัดดงชัยทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย33--
490คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134009วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น132--
491คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี2107001วัดศรีบุรีรตนารามปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี97--
492คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี6107001วัดพระพุทธแสงธรรมหนองนากหนองแคสระบุรี29--
493คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145017วัดดงบังดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์18--
494คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121017วัดปงสนุกปงน้อยดอยหลวงเชียงราย11--
495คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139001วัดศรีธรรมารามในเมืองเมืองยโสธรยโสธร35--
496คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134010วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น29--
497คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี2107002วัดเขาพระแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี110--
498คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145018วัดสระจันทร์หนองเยืองบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์18--
499วัดเรืองยศสุทธารามนักธรรมชั้นตรี1138042วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร20--
500คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121018วัดวิเชตร์มณีเวียงพางคำแม่สายเชียงราย31--