Showing 501-550 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
501วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138003โรงเรียนวัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
502คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205075โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)ลาดชิดผักไห่พระนครศรีอยุธยา---
503คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672019โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ปาดังเบซาร์สะเดาสงขลา---
504คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149011โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
505คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618003โรงเรียนลับแลศรีวิทยาไผ่ล้อมลับแลอุตรดิตถ์---
506คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629011โรงเรียนโกมลวิทยาคารท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
507คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565011โรงเรียนบ้านดอนไทรงามบางหมากเมืองชุมพรชุมพร---
508คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566035วัดถ้ำวรารามคลองศกพนมสุราษฎร์ธานี---
509คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437011โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
510คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438035โรงเรียนสหธาตุศึกษาสหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี---
511คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439059โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)ทรายมูลทรายมูลยโสธร---
512คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440083โรงเรียนบ้านบุยาวกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ---
513คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441107โรงเรียนบ้านพะทายพะทายท่าอุเทนนครพนม---
514คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640019โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
515คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444179โรงเรียนอ่างห้วยยางสุรนารีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
516คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576019โรงเรียนบ้านบาละบาละกาบังยะลา---
517คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445203โรงเรียนอนุบาลแคนดงแคนดงแคนดงบุรีรัมย์12313-
518คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315155โรงเรียนหยกฟ้าหล่มสักหล่มสักเพชรบูรณ์---
519คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448019โรงเรียนปราจีนกัลยาณีหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
520คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449043โรงเรียนอรัญญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศสระแก้ว---
521คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320019วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง(มจร.)ศาลาเกาะคาลำปาง---
522คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321043วัดพระธาตุผาเงาเวียงเชียงแสนเชียงราย---
523คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256019โรงเรียนวัดไผ่ล้อมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
524คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257043โรงเรียนบ้านหนองยาวห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี---
525คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258067โรงเรียนวัดชุกพี้ม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี---
526คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258323โรงเรียนบ้านลำอีซูหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี---
527คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202004เรือนจำกลางบางขวางสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
528วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138004โรงเรียนเบญจวรรณศึกษาทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร---
529คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205076โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)ดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา---
530คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672020โรงเรียนวงศ์วิทย์พังลาสะเดาสงขลา---
531คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149012โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
532คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618004วัดบึงสัมพันธ์บ้านหม้อพิชัยอุตรดิตถ์---
533คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629012โรงเรียนบ้านน้ำโมงน้ำโมงท่าบ่อหนองคาย---
534คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565012โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วตากแดดเมืองชุมพรชุมพร---
535คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566036โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมคลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี---
536คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437012วัดขอนแก่นเหนือขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
537คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438036โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี---
538คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439060โรงเรียนบ้านนาเวียงนาเวียงทรายมูลยโสธร---
539คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440084โรงเรียนบ้านนาทุ่งผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ---
540คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441108โรงเรียนบ้านพนอมพนอมท่าอุเทนนครพนม---
541คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640020วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ311-
542คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444180โรงเรียนชุมชนบ้านวัดเทพาลัยคงนครราชสีมา---
543คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445204โรงเรียนบ้านดงพลองดงพลองแคนดงบุรีรัมย์---
544คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315156โรงเรียนบ้านภูทับเบิกร่วมใจวังบาลหล่มเก่าเพชรบูรณ์---
545คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448020เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
546คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449044โรงเรียน อพป.คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว2725-
547คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320020วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางหัวเวียงเมืองลำปางลำปาง---
548คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321044วัดอำมาตย์เวียงเทิงเชียงราย---
549คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257044โรงเรียนวัดกกตาดห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี---
550คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258068โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---