Showing 551-600 of 7,457 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137007วัดนิเวศน์นิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด---
552คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137008วัดสระปทุมบัวแดงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด---
553คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137009วัดบ้านชาตินานวลพนมไพรร้อยเอ็ด---
554คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137010วัดป่าเมตตาธรรมเชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด---
555คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด---
556คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด---
557คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137013วัดสว่างอรุณชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด---
558คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137014วัดเมืองสรวงเก่าหนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด---
559คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137015วัดหนองใหญ่หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด---
560คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด---
561คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด56--
562คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137018วัดแสงอรุณผดุงสันต์รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด---
563คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด39--
564คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137020วัดอุบลบรทิพย์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด---
565คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
566คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
567คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138006วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี---
568คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138007วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี---
569คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี---
570คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138009วัดบ้านกอกบ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี---
571คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138010วัดบ้านแดงหม้อแดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี---
572คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138011วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี41--
573คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี---
574คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138018วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี170--
575คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138020วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี---
576คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138021วัดบูรพาสะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี---
577คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138022วัดหนองเป็ดนาคายตาลสุมอุบลราชธานี---
578คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138023วัดหนองอ้มหนองอ้มทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี38--
579คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138024วัดศรีพรหมนาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี---
580คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138025วัดป่านาเยียนาเยียนาเยียอุบลราชธานี---
581คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138026วัดพระโตพะลานนาตาลอุบลราชธานี---
582คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138027วัดโนนทองสีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี---
583คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี53--
584คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138029วัดศรีมงคลโพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี98--
585คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138030วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี---
586คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138031วัดมุจลินทารามดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี---
587คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138032วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
588คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138033วัดน้ำคำแดงใต้เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี---
589คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138034วัดม่วงสามสิบม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี---
590คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138035วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี---
591คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138036วัดหนองขุ่นยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี---
592คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138038วัดหนองหลักเหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี---
593คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138039วัดมงคลในเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี37--
594คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138040วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี---
595คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138041วัดไชยมงคลแก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี71--
596คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138042วัดสว่างสว่างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี---
597คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138043วัดเจริญทัศน์ฝางคำสิรินธรอุบลราชธานี---
598คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี39--
599คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138045วัดโพนงามโนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี---
600คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139001วัดสิงห์ท่าในเมืองเมืองยโสธรยโสธร---