Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138033วัดน้ำคำแดงใต้เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี32--
552คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138032วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี25--
553คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138031วัดมุจลินทารามดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี51--
554คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138030วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี67--
555คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138029วัดศรีมงคลโพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี104--
556คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี53--
557คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138027วัดโนนทองสีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี127--
558คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138026วัดพระโตพะลานนาตาลอุบลราชธานี28--
559คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138025วัดป่านาเยียนาเยียนาเยียอุบลราชธานี22--
560คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138024วัดศรีพรหมนาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี44--
561คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138023วัดหนองอ้มหนองอ้มทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี38--
562คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138022วัดหนองเป็ดนาคายตาลสุมอุบลราชธานี66--
563คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138021วัดบูรพาสะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี29--
564คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138020วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี64--
565คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138018วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี174--
566คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี44--
567คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138011วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี41--
568คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี34--
569คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138007วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี64--
570คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138006วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี87--
571คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี48--
572คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี192--
573คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137020วัดอุบลบรทิพย์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด52--
574คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด39--
575คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137018วัดแสงอรุณผดุงสันต์รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด73--
576คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด59--
577คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด122--
578คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137015วัดหนองใหญ่หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด29--
579คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137014วัดเมืองสรวงเก่าหนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด20--
580คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137013วัดสว่างอรุณชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด28--
581คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด52--
582คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด49--
583คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137010วัดป่าประสารอำไพวงษ์เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด37--
584คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137009วัดบ้านชาตินานวลพนมไพรร้อยเอ็ด73--
585คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137008วัดสระปทุมบัวแดงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด65--
586คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137007วัดนิเวศน์นิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด45--
587คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137006วัดดอนเกลือบึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด33--
588คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137005วัดดอนวิเวกพระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด79--
589คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137004วัดราษฎร์บำรุงดงสิงห์จังหารร้อยเอ็ด29--
590คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137003วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด61--
591คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137002วัดป่ายางเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด128--
592คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137001วัดสระทองในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด113--
593คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์21--
594คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์23--
595คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์72--
596คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์44--
597คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์32--
598คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์49--
599คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์25--
600คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์48--