Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258324โรงเรียนร่มเกล้าลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี---
552คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202005เรือนจำจังหวัดนนทบุรีสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
553คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
554คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205077โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"เสนาเสนาพระนครศรีอยุธยา---
555คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672021วัดห้วยพุดรำแดงสิงหนครสงขลา---
556คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149013โรงเรียนศรีพฤฒาสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร---
557คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618005โรงเรียนดาราพิทยาคมบ้านดาราพิชัยอุตรดิตถ์---
558คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629013โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
559คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565013โรงเรียนบ้านปากน้ำปากน้ำเมืองชุมพรชุมพร---
560คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437013วัดธรรมจารีนิวาสแคนใหญ่เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
561คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438037วัดดู่น้อยศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี---
562คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439061โรงเรียนบ้านดงเจริญดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร---
563คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440085โรงเรียนบ้านพระวรจานแสนไชยห้วยทับทันศรีสะเกษ---
564คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441109โรงเรียนบ้านนาคู่นาคู่นาแกนครพนม---
565คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640021วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
566คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444181โรงเรียนบ้านสะพานหินหนองแวงเทพารักษ์นครราชสีมา---
567คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445205โรงเรียนปะคำพิทยาคมหูทำนบปะคำบุรีรัมย์---
568คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315157โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินบ้านเนินหล่มเก่าเพชรบูรณ์---
569คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448021วัดทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
570คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449045โรงเรียนบ้านหนองบัวหันทรายอรัญประเทศสระแก้ว---
571คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320021วัดแม่วะหลวงแม่วะเถินลำปาง---
572คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321045วัดเชียงทองงิ้วเทิงเชียงราย---
573คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256021โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม---
574คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257045โรงเรียนบ้านกล้วยวังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี---
575คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258069โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
576คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258325โรงเรียนวัดหินดาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี---
577คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202006โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์สวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
578คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี10--
579คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205078โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)บ้านกุ่มบางบาลพระนครศรีอยุธยา---
580คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672022โรงเรียนวัดเขากลอยท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา---
581คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149014มหาวิทยาลัยสยามบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
582คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629014โรงเรียนบ้านท่าสำราญน้ำโมงท่าบ่อหนองคาย---
583คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565014โรงเรียนฝวาหมินกงลิท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร---
584คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566038วัดพระบรมธาตุไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี---
585คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437014วัดโกลิยการามสะอาดสมบูรณ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
586คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438038วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี---
587คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439062โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร---
588คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440086โรงเรียนบ้านเมืองหลวงเมืองหลวงห้วยทับทันศรีสะเกษ---
589คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441110โรงเรียนบ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"พุ่มแกนาแกนครพนม---
590คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640022โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ---
591คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444182โรงเรียนเมืองยางศึกษาเมืองยางเมืองยางนครราชสีมา---
592คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445206โรงเรียนไทยเจริญวิทยาไทยเจริญปะคำบุรีรัมย์---
593คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315158โรงเรียนบ้านหนองกลอยตะกุดไรชนแดนเพชรบูรณ์---
594คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448022วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
595คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449046ศูนย์การเรียนรู้วัดหลวงอรัญ์อรัญประเทศอรัญประเทศสระแก้ว---
596คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320022โรงเรียนเวียงมอกวิทยาเวียงมอกเถินลำปาง---
597คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321046วัดดอนไชยศรีดอนไชยเทิงเชียงราย6524-
598คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256022โรงเรียนหอเอกวิทยาพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม---
599คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257046โรงเรียนบ้านละว้าวังควายวังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี---
600คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258070โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---