Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441080โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)คำพี้นาแกนครพนม---
552คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442006โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร---
553คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี41--
554คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438153โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาลคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี---
555คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438200โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)บ้านหัวสะพานคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี---
556คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643011โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ---
557คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438068โรงเรียนบ้านฮีคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี---
558คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439063โรงเรียนคำเตยวิทยาคำเตยไทยเจริญยโสธร---
559คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441008โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์คำเตยเมืองนครพนมนครพนม---
560คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441058โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองคำเตยเมืองนครพนมนครพนม---
561คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440123โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร)คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
562คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448037โรงเรียนสุวรรณวิทยาคำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี---
563คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643008โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ---
564คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์---
565คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438136โรงเรียนบ้านห้วยหมากคำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี---
566คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี44--
567คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619011โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4คีรีราษฎร์พบพระตาก---
568คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569026โรงเรียนบ้านบางเหลียวคีรีวงปลายพระยากระบี่---
569คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434054วัดเทพนิมิตคึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น---
570คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
571คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318007โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์1--
572คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205035โรงเรียนปัณณวิชญ์คุ้งลานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
573คณะจังหวัดชัยนาทธรรมศึกษา210032โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์คุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท---
574คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672007โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์คูจะนะสงขลา---
575คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203074วัดบ่อทองคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี---
576คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203036วัดโพสพผลเจริญคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
577คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203037โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
578คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203038วัดลาดสนุ่นคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
579คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203039วัดซอยสามัคคีคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
580คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203067วัดคลองชันคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
581คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640019โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
582คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์82--
583คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447113วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์---
584คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440157โรงเรียนบ้านคูบคูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ---
585คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260017โรงเรียนแคทรายวิทยาคูบัวเมืองราชบุรีราชบุรี3113
586คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203081ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดคูบางหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี---
587คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา603007โรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามคูบางหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี---
588คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573001เรือนจำกลางพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
589คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573002โรงเรียนพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
590คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573003โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
591คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573004โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
592คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573005โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
593คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573012โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
594วัดยานนาวาธรรมศึกษา136039โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยาคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
595คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187010วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
596คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก5273001วัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง-5416
597คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา673001โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง32316441
598คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา673002โรงเรียนสตรีพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
599คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572063โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาคูหาใต้รัตภูมิสงขลา---
600คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572035โรงเรียนคูเต่าวิทยาคูเต่าหาดใหญ่สงขลา---