Showing 601-650 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
601คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258326โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี---
602คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202007โรงเรียนสตรีนนทบุรีสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
603คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
604คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205079โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)พระขาวบางบาลพระนครศรีอยุธยา3882
605คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672023โรงเรียนวัดควนมิตรคลองเปียะจะนะสงขลา626135
606คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149015วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1115590431
607คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629015โรงเรียนบ้านแบงหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย---
608คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565015วัดดอนทรายแก้วนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร---
609คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566039โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี12617196
610คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437015โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)สะอาดสมบูรณ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด104733
611คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439063โรงเรียนคำเตยวิทยาคำเตยไทยเจริญยโสธร---
612คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440087โรงเรียนบ้านปราสาทปราสาทห้วยทับทันศรีสะเกษ212-
613คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441111โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งสีชมพูนาแกนครพนม457016
614คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640023โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมโคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
615คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444183โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมวังไม้แดงประทายนครราชสีมา149150111
616คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445207โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงสำโรงใหม่ละหานทรายบุรีรัมย์---
617คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315159โรงเรียนบ้านลาดแคลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์372815
618คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448023วัดเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
619คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449047โรงเรียนตาพระยาตาพระยาตาพระยาสระแก้ว---
620คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320023วัดสันฐานป่าตันแม่ทะลำปาง---
621คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321047วัดศรีสุทธาวาสเวียงเวียงป่าเป้าเชียงราย---
622คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256023โรงเรียนวัดวังตะกูวังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐม705224
623คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257047โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกองค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี586743
624คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258071โรงเรียนวีรศิลป์ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
625คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258327โรงเรียนบ้านนามกุยลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี3710-
626คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202008วัดบัวขวัญบางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี50613135
627คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203032โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)คลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
628คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205080โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา---
629คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672024โรงเรียนบ้านคลองแงะพังลาสะเดาสงขลา---
630คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149016วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
631คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618008วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
632คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565016โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ทุ่งคาเมืองชุมพรชุมพร---
633คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566040วิทยาลัยการอาชีพไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี---
634คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437016โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วสีแก้วเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
635คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438040โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมเหล่าแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี---
636คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439064โรงเรียนบ้านส้มผ่อส้มผ่อไทยเจริญยโสธร---
637คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440088วัดหนองสำราญโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ---
638คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441112โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมธาตุพนมนครพนม---
639คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640024โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษ---
640คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445208โรงเรียนบ้านหนองยางตาจงละหานทรายบุรีรัมย์---
641คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448024วัดพระยาทำกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี581462187
642คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449048โรงเรียนบ้านโคกไพลทัพราชตาพระยาสระแก้ว---
643คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320024โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาห้างฉัตรห้างฉัตรลำปาง---
644คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321048วัดฮ่างต่ำป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงราย---
645คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256024โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐม---
646คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257048โรงเรียนบ้านดงเสลาองค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี---
647คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258072โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
648คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258328โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี---
649คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202009โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์บางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
650คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี403043