Showing 701-750 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
701คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145017วัดดงบังดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์18--
702คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145018วัดสระจันทร์หนองเยืองบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์18--
703คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145019วัดชนะตารามชำนิชำนิบุรีรัมย์55--
704คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145020วัดสุขสำราญยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์29--
705คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145021วัดบุญช่วยสะเดาพลับพลาชัยบุรีรัมย์50--
706คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145022วัดอมราวาสบ้านคูนาโพธิ์บุรีรัมย์20--
707คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145023วัดสว่างแคนทะเลสระบัวแคนดงบุรีรัมย์58--
708คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ167--
709คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ93--
710คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146003วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ39--
711คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146004วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ45--
712คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146005วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ36--
713คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
714คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146007วัดวะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ55--
715คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146008วัดบึงบริบูรณ์ตาเนินเนินสง่าชัยภูมิ24--
716คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146009วัดวิเชียรธรรมารามบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ25--
717คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146010วัดศรีมหาโพธิ์ตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ57--
718คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146011วัดเพชรภูมิสุวรรณวรารามบ้านเพชรบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ42--
719คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146012วัดป่าเมตตาธรรมหนองตูมภูเขียวชัยภูมิ59--
720คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146013วัดเขตหนองบัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ90--
721คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146014วัดห้วยหินฝนวังทองภักดีชุมพลชัยภูมิ37--
722คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146015วัดบ้านโนนม่วงวังตะเฆ่หนองบัวระเหวชัยภูมิ73--
723คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146016วัดซับสายออท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ41--
724คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147001วัดประทุมเมฆในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์286--
725คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147002วัดพะเนารัตน์ปราสาททองเขวาสินรินทร์สุรินทร์38--
726คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147003วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์154--
727คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147004วัดอิสาณไผ่รัตนบุรีสุรินทร์78--
728คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147005วัดปราสาทขุมดินหนองหลวงโนนนารายณ์สุรินทร์50--
729คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147006วัดปทุมทองท่าตูมท่าตูมสุรินทร์58--
730คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147007วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์167--
731คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147008วัดโพธารามสังขะสังขะสุรินทร์149--
732คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147009วัดป่าบ้านตรวจตรวจศรีณรงค์สุรินทร์58--
733คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147010วัดสหมิตรบำรุงเสม็จสำโรงทาบสุรินทร์47--
734คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147011วัดศรีสว่างโคกสะอาดสนมสนมสุรินทร์27--
735คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147012วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์133--
736คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์40--
737คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์82--
738คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147015วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุงบัวเชดบัวเชดสุรินทร์51--
739คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147016วัดทักษิณวารีสิริสุขลำดวนลำดวนสุรินทร์34--
740คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147017วัดวารีวันจีกแดกพนมดงรักสุรินทร์50--
741คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี78--
742คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148002วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี260--
743คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148003วัดแจ้งประจันตคามประจันตคามปราจีนบุรี68--
744คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148004วัดธรรมโพธิ์ศรีหาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี77--
745คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148005วัดบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรี24--
746คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148006วัดโพธิ์ศรีสำพันตานาดีปราจีนบุรี86--
747คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148007วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี20--
748คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149001วัดสระแก้วสระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว86--
749คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว52--
750คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149003วัดเขาป่าแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว68--