Showing 701-750 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
701คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448026วัดอัมพวันเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
702คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449050โรงเรียนบ้านวังใหม่วังใหม่วังสมบูรณ์สระแก้ว---
703คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319002โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าน้ำรึมเมืองตากตาก942644
704คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255002เรือนจำจังหวัดตราดวังกระแจะเมืองตราดตราด1414419
705คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321050วัดเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงแม่สรวยเชียงราย---
706คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256026โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐม---
707คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191002วัดม่วงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
708คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257050โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่นด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี---
709คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
710คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258330โรงเรียนวัดห้วยสะพานหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
711คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202011โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองบางเขนเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
712คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203035โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มคลองสองคลองหลวงปทุมธานี---
713คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205083โรงเรียนวัดกลาง(ประมวลราษฎร์บำรุงวิทย์)บ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา---
714คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672027โรงเรียนวัดเกาะถ้ำเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา1054517
715คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา607003โรงเรียนบ้านซับปลากั้งลำพญากลางมวกเหล็กสระบุรี---
716คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149019วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร-2514
717คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618011โรงเรียนบ้านขุนฝางขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
718คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565019โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร---
719คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566043โรงเรียนพุทธนิคมตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี506347
720คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437019วัดบ้านเปลือยใหญ่รอบเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
721คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438043วัดศรีสว่างวนารามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี846940
722คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439067โรงเรียนโพนงามพิทยาคารโพนงามกุดชุมยโสธร---
723คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440091วัดเกียรติแก้วสามัคคีศรีแก้วศรีรัตนะศรีสะเกษ---
724คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441115โรงเรียนบ้านนาดีวิทยาหนองซนนาทมนครพนม---
725คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639003โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์หนองหินเมืองยโสธรยโสธร317521
726คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640027โรงเรียนบ้านละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ---
727คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575003โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลสะบารังเมืองปัตตานีปัตตานี-45
728คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444187โรงเรียนสองครพิทยาคมหนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา508331
729คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445211วิทยาลัยเทคนิคนางรองนางรองนางรองบุรีรัมย์---
730คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315163โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยหนองย่างทอยศรีเทพเพชรบูรณ์---
731คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447003วัดเพี้ยรามเพี้ยรามเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
732คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448027โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
733คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449051โรงเรียนบ้านแก้งบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว---
734คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319003โรงเรียนอนุบาลตากน้ำรึมเมืองตากตาก---
735คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255003โรงเรียนวัดคลองสนเกาะช้างเกาะช้างตราด33--
736คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321051โรงเรียนบ้านป่าแงะป่าแงะป่าแดดเชียงราย---
737คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256027โรงเรียนวัดธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐม712-
738คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191003โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร---
739คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257051โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี---
740คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258075โรงเรียนวัดท่าตะคร้อท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
741คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258331โรงเรียนบ้านซองกาเลียหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
742คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202012โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)บางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
743คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203036วัดโพสพผลเจริญคูคตลำลูกกาปทุมธานี313021
744คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205084วัดขนอนใต้บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา25714014
745คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672028โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)เขามีเกียรติสะเดาสงขลา---
746คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา607004วัดพระพุทธแสงธรรมหนองนากหนองแคสระบุรี---
747คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149020วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร765915
748คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618012วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
749คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565020วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร6--
750คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566044โรงเรียนไชยาวิทยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---