Showing 151-200 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647027โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าตูมท่าตูมท่าตูมสุรินทร์---
152คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647026โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบสำโรงทาบสุรินทร์---
153คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647025โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์หมื่นศรีสำโรงทาบสุรินทร์---
154คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647024โรงเรียนเมืองสุรินทร์ในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
155คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647023โรงเรียนวาณิชนุกูลในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
156คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647022วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์ในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
157คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647021วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
158คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647020โรงเรียนบ้านจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์---
159คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647019วัดป่ามหานครธรรมบัวโคกท่าตูมสุรินทร์---
160คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647018โรงเรียนบ้านเตาแดกตรวจศรีณรงค์สุรินทร์---
161คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647017วัดโคกอาโพนสวายช่างปี่ศีขรภูมิสุรินทร์---
162คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647016โรงเรียนบัวเชดวิทยาบัวเชดบัวเชดสุรินทร์---
163คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647015โรงเรียนบ้านตาเสาะกังแอนปราสาทสุรินทร์---
164คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647014โรงเรียนบ้านโคกทมโคกยางปราสาทสุรินทร์---
165คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647013โรงเรียนบ้านตาพรามเทพรักษาสังขะสุรินทร์---
166คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647012วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจรัสบัวเชดสุรินทร์---
167คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647011โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์เทพรักษาสังขะสุรินทร์---
168คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647010โรงเรียนบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์---
169คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647009โรงเรียนแนงมุดวิทยาแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์---
170คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647008โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารสมุดปราสาทสุรินทร์---
171คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647007โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกรามเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
172คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647006โรงเรียนบ้านแจรนตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
173คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647005วัดป่าโยธาประสิทธิ์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
174คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647003เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์24510025
175คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647002โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
176คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647001วัดบูรพารามในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
177คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646007โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมบ้านชวนบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ---
178คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646006วัดป่าสำราญจิตบ้านชวนบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ---
179คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646005วัดชัยชมภูหนองคูบ้านแท่นชัยภูมิ---
180คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646004วัดชัยชุมพรบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ---
181คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646003วัดชัยชุมพลบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ---
182คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646002โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ---
183คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646001โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิบ้านเล่าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ---
184คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645010โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาชุมแสงสตึกบุรีรัมย์---
185คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645009วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
186คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645008วัดบ้านปลายกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์---
187คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645007โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมปราสาทบ้านด่านบุรีรัมย์---
188คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645006วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
189คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645005โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์จรเข้มากประโคนชัยบุรีรัมย์---
190คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645004โรงเรียนสตึกนิคมสตึกบุรีรัมย์---
191คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645003เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
192คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645002โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
193คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
194คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644052โรงเรียนปรางค์ทองวิทยาบ้านปรางค์คงนครราชสีมา---
195คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644051โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มหนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา---
196คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644050โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
197คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644049วัดป่าคุณสัมปันนารามโบสถ์พิมายนครราชสีมา---
198คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644048โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาธงชัยเหนือปักธงชัยนครราชสีมา---
199คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644047โรงเรียนวังรางพิทยาคมมะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา---
200คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644046โรงเรียนโตนดพิทยาคมโตนดโนนสูงนครราชสีมา---