Showing 151-200 of 7,558 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี39--
152คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258002โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2849622
153คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258012โรงเรียนเทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
154คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258021โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
155คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258034โรงเรียนบ้านท่าทุ่มวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
156คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
157คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
158คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
159คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
160คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
161คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258092โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
162คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258100โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี806862
163คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258108วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี---
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258116โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี---
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258126โรงเรียนบ้านวังสิงห์สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี---
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258135เรือนจำทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี---
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258143โรงเรียนบ้านวังด้งหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี3674
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258151โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี---
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258159โรงเรียนบ้านหนองรีหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี---
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258167โรงเรียนบ้านห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258175โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี---
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258183โรงเรียนอนุบาลพนมทวนรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
173คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258191โรงเรียนบ้านกระเจาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี2027-
174คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี17293
175คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
176คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258219โรงเรียนบ้านกรับใหญ่หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
177คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258230โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
178คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258248โรงเรียนอนุบาลหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
179คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258260โรงเรียนบ้านพยอมงามหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี---
180คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258269โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
181คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258278โรงเรียนบ้านเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี---
182คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258288โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1039650
183คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258296โรงเรียนบ้านดงโคร่งหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี15102
184คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258304โรงเรียนวัดวังศาลาวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี---
185คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258312โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี---
186คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258321โรงเรียนบ้านตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
187คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258329โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี---
188คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258337โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี10--
189คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258345โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
190คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6258001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี-1411
191คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก2258002วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี-14368
192คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี169--
193คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี50--
194คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี6158001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี45--
195คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258003โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
196คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258013โรงเรียนเทศบาล ๑บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี236--
197คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258022โรงเรียนทุ่งนานางหรอกลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
198คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258036โรงเรียนเกาะแก้วช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
199คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258048โรงเรียนวัดโป่งเสี้ยวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
200คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---