Showing 151-200 of 7,559 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444087โรงเรียนกุดจิกวิทยากุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1734-
152คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441078โรงเรียนบ้านสร้างแห่กุดฉิมธาตุพนมนครพนม---
153คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร13916659
154คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
155คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639017โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร---
156คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439033โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
157คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439034โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกุดชุมกุดชุมยโสธร8--
158คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร51--
159คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446054โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ787246
160คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433018วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู12518
161คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433034โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู---
162คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133008วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู50--
163คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433033โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู---
164คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208076โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี---
165คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434050วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น458336111
166คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134034วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น36--
167คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207072โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี---
168คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437061วัดสระกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด3477-
169คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446027วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ---
170คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446028โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ---
171คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
172คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637025โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด---
173คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร28--
174คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432007วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร---
175คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132005วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร21--
176คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438042โรงเรียนบ้านโนนขามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี718268
177คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438043วัดศรีสว่างวนารามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี846940
178คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
179คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์25--
180คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435029โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม---
181คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135004วัดธรรมรังษีกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม20--
182คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443006โรงเรียนกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4616130
183คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี6131001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย184--
184คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย-14489
185คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431003วัดศรีวิชัยวนารามกุดป่องเมืองเลยเลย---
186คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431004วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย---
187คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431005เรือนจำจังหวัดเลยกุดป่องเมืองเลยเลย---
188คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย81--
189คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131002วัดศรีวิชัยวนารามกุดป่องเมืองเลยเลย31--
190คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก6231001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย-154100
191คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย1682513
192คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631004วิทยาลัยเทคนิคเลยกุดป่องเมืองเลยเลย---
193คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631008วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยกุดป่องเมืองเลยเลย---
194คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631015โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)กุดป่องเมืองเลยเลย---
195คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433011วัดศรีสว่างอุดมพรกุดผึ้งสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู---
196คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444092โรงเรียนบ้านไร่กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา---
197คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444093โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา---
198คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438074โรงเรียนบ้านกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี---
199คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435017วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม---
200คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม13--