Showing 201-250 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นโท-เอก2263001วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์-159114
202คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432006โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร---
203คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432036โรงเรียนโพธิแสนวิทยาอุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร543
204คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432037โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร---
205คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432044โรงเรียนบ้านม่วงวิทยานาโพธิ์กุสุมาลย์สกลนคร---
206คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432045โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลนาเพียงกุสุมาลย์สกลนคร---
207คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132004วัดโพนธารามกุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร17--
208คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428021วัดโพธิ์ศรีพัฒนารามค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี---
209คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128028วัดโพธิ์ศรีพัฒนารามค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี40--
210คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628006โรงเรียนกู่แก้ววิทยาบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี---
211คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128003วัดอัมพวันคอนสายกู่แก้วอุดรธานี32--
212คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช15--
213คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254008โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกวันยาวขลุงจันทบุรี10--
214คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254029โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)ขลุงขลุงจันทบุรี---
215คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี69--
216คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
217คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาโค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
218คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
219คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรสลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
220คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313033โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
221คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113003วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร80--
222คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444099โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา---
223คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144017วัดสีจานขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา12--
224คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444032โรงเรียนขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา---
225คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444033โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานหนองหัวฟานขามสะแกแสงนครราชสีมา---
226คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444034โรงเรียนจุลมณีสุรนารีโนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา---
227คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444142โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา---
228คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144005วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา27--
229คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440052วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
230คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440053วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
231คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440054โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
232คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440055โรงเรียนบ้านกันจานดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ---
233คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440056โรงเรียนบ้านขนุนโสนขุขันธ์ศรีสะเกษ---
234คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440057โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมลมศักดิ์ขุขันธ์ศรีสะเกษ27--
235คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440058โรงเรียนบ้านตาสุดจะกงขุขันธ์ศรีสะเกษ---
236คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440059โรงเรียนขุขันธ์วิทยาห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
237คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440060โรงเรียนบ้านภูมิศาลาโคกเพชรขุขันธ์ศรีสะเกษ25622444
238คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440153โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์สะเดาใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
239คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440156โรงเรียนสวงษ์วิทยาคมหัวเสือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
240คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ158--
241คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140007วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ77--
242คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
243คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640034โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ---
244คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321057วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย---
245คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121015วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย24--
246คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327035โรงเรียนขุนยวมวิทยาขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
247คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327047โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนเมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
248คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327048โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาแม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
249คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127002วัดม่วยต่อขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน20--
250คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440063โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ3--